Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD INŠTITUT ZA AVTIZEM IN SORODNE MOTNJE
Sedež ali naslov: Goričane 84
Poštna številka: 1215 Medvode
Kraj: Medvode
Matična številka: 2179008000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Podatki o pacientih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, 94/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namene opravljanja zdravstvene dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Zaposleno zdravstveno osebje ima dostop do celotne zbirke osebnih podatkov o pacientih. Zunanji sodelavci imajo dostop samo do tistih osebnih podatkov, ki jih potrebujejo pri opravljanju svojega dela v povezavi z zdravljenjem pacienta.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum, kraj rojstva in država rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, tel. št., email, EMŠO, podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o plačniku zdravstvenega zavarovanja, podatki o boleznih, podatki o opravljenem pregledu, vsi dostopni podatki iz kartice zdravstvenega zavarovanja, podatki o splošnem zdravstvenem stanju ter morebitni ostali podatki, ki se o pacientih pridobijo med opravljanjem zdravstvene dejavnosti.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleno zdravstveno osebje, zunanji sodelavci - zdravniki, ki se jim posredujejo osebni podatki v primeru dodatnega zdravljenja oziroma dodatnega mnenja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki so v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjenih prostorih v omarah. Osebni podatki, ki so shranjeni v elektronski obliki, so shranjeni v računalniku in so zaščiteni z geslom za dostop. Dostop do zaklenjenih prostorov in do računalnika imajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

2. Podatki o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, 94/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namene delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Direktor ima dostop do celotne zbirke osebnih podatkov o zaposlenih. Računovodstvo ima dostop do tistega zbirke osebnih podatkov o zaposlenih, ki se nanaša na opravljanje računovodskega dela.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; naslov stalnega oziroma začasnega bivališča; datum, kraj in država rojstva; EMŠO; davčna številka; tel. št.; email; podatki o poklicu in izobrazbi; osebni dohodek; letni dopusti in ostali prosti dnevi; bolniške odsotnosti; številka TRR; podatki o otrocih in ostalih osebah, ki so zavarovane po tej osebi; ostali osnovni podatki potrebni za delovno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: Direktor, računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki so v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjenih prostorih v omarah. Osebni podatki, ki so shranjeni v elektronski obliki, so shranjeni v računalniku in so zaščiteni z geslom za dostop. Dostop do zaklenjenih prostorov in do računalnika imajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam