Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ELEKTRA INŽENIRING d.o.o.
Sedež ali naslov: Kočevarjeva ulica 11
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 6022014000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih, evidenca posnetkov videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi, obiskovalci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračun osebnih dohodkov, izvajanje pogodb o zaposleitvi, prijava v obvezno zavarovanje...
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, matična številka, kraj in datum rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloga, status invalida, zdravstveno stanje, konfekcijska številka, številka čevljev, številka TRR, banka zaposlenca, naslov bivanja, mobilna številka....
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, DURS, SODIŠČA,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo elektronsko ter delno v papirni obliki v ognjevarni omari, ki je izven delovnega časa zaklenjena in možen dostop tretjih oseb
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo na DURS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca o zaposlenih delavcih, evidenca posnetkov videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi, obiskovalci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračun osebnih dohodkov, izvajanje pogodb o zaposleitvi, prijava v obvezno zavarovanje...
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, matična številka, kraj in datum rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloga, status invalida, zdravstveno stanje, konfekcijska številka, številka čevljev, številka TRR, banka zaposlenca, naslov bivanja, mobilna številka....
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, DURS, SODIŠČA,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo elektronsko ter delno v papirni obliki v ognjevarni omari, ki je izven delovnega časa zaklenjena in možen dostop tretjih oseb
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se povezujejo na DURS.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam