Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PLANET ZAVAROVANJ D.O.O.
Sedež ali naslov: LATKOVA VAS 94A
Poštna številka: 3312
Kraj: PREBOLD
Matična številka: 3332373000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. ZBIRKA ZAVAROVANJ O ZAVAROVALCIH, KI SO SKLENILI PREVOZNIŠKO ODGOVORNOST IN/ALI ZAVAROVANJE BLAGA NA PREVOZU V DOMAČEM IN TUJEM PROMETU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prevozniki blaga- pravne osebe, kisi zavarovale prevozniško odgovornost in/ali prevoz blaga
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče zavarovalca, firma in sedež zavarovalca (pravne osebe), ime zavarovalnice, številka police, pričetek in trajanje zavarovanja, natančni in količinski opis zavarovanega predmeta ter zavarovalni kraj in zavarovalno kritje, višina zneska odgovornosti, davčna in matična številka podjetja, poslovni račun podjetja
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni-dostop do zbirke v elektronski obliki centralnega informacijskega sistema in do arhiva, pogodbeni posamezniki za sklepanje zavarovanj s.p. in d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do poslovnih prostorov družbe je tehnično varovan. Strojna in programska oprema sta varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi so natančneje opisani v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe Planet zavarovanj d.o.o. z dne 1.6.2008
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni podatka
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA PODATKOV O ZAVAROVALCIH, KI SO SKLENILI ZAVAROVANJE AO IN AO PLUS - pravne osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne osebe-lastniki motornih vozil in delovnih strojev; obvezna registracija vozil v javnem prometu in oseb v vozilih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbene obveznosti in uveljavjanje pravic iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, navedba firme, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče zavarovalca, firma in sedež zavarovalca (pravne osebe), ime zavarovalnice, številka police, pričetek in trajanje zavarovanja, banka pravne osebe in TRR, način plačila, podatki o vozilu in zavarovalno kritje, številka zavarovalne police, telefon (ni nujni podatek), podatki o bonifikaciji
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni-dostop do zbirke v elektronski obliki centralnega informacijskega sistema in do arhiva, pogodbeni posamezniki za sklepanje zavarovanj s.p. in d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do poslovnih prostorov družbe je tehnično varovan. Strojna in programska oprema sta varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi so natančneje opisani v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe Planet zavarovanj d.o.o. z dne 1.6.2008
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni podatka
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. ZBIRKA PODATKOV O ZAVAROVALCIH, KI SO SKLENILI POLNI KASKO IN/ALI KASKO PO KOMBINACIJAH- pravne osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pravne osebe-lastniki motornih vozil in delovnih strojev, ki so po predpisu del registracije vozil v javnem prometu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbene obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče zavarovalca, firma in sedež zavarovalca (pravne osebe), ime zavarovalnice, številka police, pričetek in trajanje zavarovanja, davčna in matična številka podjetja, podatki o vozilu, kije predmet zavarovanja in kasko zavarovanja, zavarovalno kritje, označba delnega kaska, morebitna odbitna franšiza in bonitetni razred
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni-dostop do zbirke v elektronski obliki centralnega informacijskega sistema in do arhiva, pogodbeni posamezniki za sklepanje zavarovanj s.p. in d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do poslovnih prostorov družbe je tehnično varovan. Strojna in programska oprema sta varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi so natančneje opisani v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe Planet zavarovanj d.o.o. z dne 1.6.2008
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni podatka
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. ZBIRKA PODATKOV O ZAVAROVALCIH, KI SO SKLENILI KOLEKTIVNO NEZGODNO ZAVAROVANJE-pravne osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v pravni subjektih (d.o.o., s.p. d.d.)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče zavarovalca, firma in sedež zavarovalca (pravne osebe), ime zavarovalnice, številka police, pričetek in trajanje zavarovanja, poklic spol in vstopna starost v zavarovanje, podatki o prejšnjih nezgodah, obseg zavarovalnega kritja ter višina dnevne odškodnine ali bolnišničnega dneva
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni-dostop do zbirke v elektronski obliki centralnega informacijskega sistema in do arhiva, pogodbeni posamezniki za sklepanje zavarovanj s.p. in d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do poslovnih prostorov družbe je tehnično varovan. Strojna in programska oprema sta varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi so natančneje opisani v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe Planet zavarovanj d.o.o. z dne 1.6.2008
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni podatka
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. ZBIRKA PODATKOV O ZAVAROVALCIH S PODROČJA PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJ-pravne osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne osebe-lastniki premoženja; nepremičnin in premičnin
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno): ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče zavarovalca, firma in sedež zavarovalca (pravne osebe), ime zavarovalnice, številka police, pričetek in trajanje zavarovanja, davčna in matična številka podjetja, podatki o zavarovalnem predmetu (nepremičnini) in kvadratura ter starost, zavarovalno kritje, poslovni račun pravne osebe, davčna in matična številka, način plačila
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni-dostop do zbirke v elektronski obliki centralnega informacijskega sistema in do arhiva, pogodbeni posamezniki za sklepanje zavarovanj s.p. in d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do poslovnih prostorov družbe je tehnično varovan. Strojna in programska oprema sta varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi so natančneje opisani v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe Planet zavarovanj d.o.o. z dne 1.6.2008
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni podatka
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. ZBIRKA PODATKOV O ZAVAROVALCIH, KI SO SKLENILI ZAVAROVANJE POSEVKOV IN PLODOV-pravne osebe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pravne osebe-kmetijski proizvajalci in kmetijski kooperanti zadružnih organizacij
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): ni podatka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče zavarovalca, firma in sedež zavarovalca (pravne osebe), ime zavarovalnice, številka police, pričetek in trajanje zavarovanja, davčna in matična številka podjetja, natančen opis zavarovalnega predmeta (vrste nasadov, izmere obdelovalnih površin in njihova lokacija) in zavarovalno kritje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni-dostop do zbirke v elektronski obliki centralnega informacijskega sistema in do arhiva, pogodbeni posamezniki za sklepanje zavarovanj s.p. in d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do poslovnih prostorov družbe je tehnično varovan. Strojna in programska oprema sta varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov. Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi so natančneje opisani v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe Planet zavarovanj d.o.o. z dne 1.6.2008
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni podatka
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam