Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): PETRA VOGA KUMER
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PETRA VOGA KUMER S.P. OPTIKA PETRA
Sedež ali naslov: DROFENIKOVA ULICA 16
Poštna številka: 3230
Kraj: ŠENTJUR
Matična številka: 1104179000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o uporabnikih optičnih storitev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UPB1) 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke-uporabniki optičnih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list, RS, št. 94/2007)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov bivališča, datum rojstva, telefon in elektronska pošta stranke, številka zavarovanja zavezanca, razlog obravnave, dioptrija, ki jo napiše zdravnik, naziv in šifra pripomočka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, Zavod za zdravstveno zavarovanje, zavarovalnice Triglav, Adriatic Slovenica, Vzajemna.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov o uporabnikih optičnih storitev se hrani v dveh delih. Prvi del osebnih podatkov se hrani v zaprtih kartotečnih predalih v zaklenjenih poslovnih prostorih. Ti podatki se hranijo 10 let. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniku v programu ALT je zaščitena s sistemom gesel. Kartoteke strank se shranjujejo z lastnim programom za shranjevanje podatkov od strank. Dostop do aplikacije imajo pooblaščene osebe z osebnim geslom. Zasloni so nameščeni tako, da vanj nimajo vpogleda nepooblaščene osebe. Podatki se hranijo trajno. Poslovni prostori so zavarovani z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam