Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: REGIONALNA USTANOVA - CENTER ZA RAZVOJ FINANC
Sedež ali naslov: CANKARJEVA CESTA 018
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1577921000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca CEFDB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanj, predavatelji in drugi poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe Centra. Za potrebe statističnih analiz – identiteta vpisanega ne sme biti razvidna. Za potrebe institucij držav članic.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbenih obveznosti ali do preklica osebne privolitve posameznika
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonska številka, elektronski naslov, udeležba na posameznem predavanju, delovno mesto, zaposlitev (organizacija)
 • Uporabniki zbirke: Delavci v Centru, ki imajo za to pooblastila. Pooblastilo za pridobivanje ali obdelavo osebnih podatkov mora biti opredeljeno v opisu del in nalog ali v pooblastilu direktorice Centra ali pridobljeno s strani skrbnika posamezne zbirke osebnih podatkov. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v varovanih prostorih. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega je vhod v zgradbo varovani tudi z varnostnikom in video-nadzornim sistemom. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu Centra, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastila direktorica Centra. Pooblastilo za pridobivanje ali obdelavo osebnih podatkov mora biti opredeljeno v opisu del in nalog ali v pooblastilu direktorice Centra ali pridobljeno s strani skrbnika posamezne zbirke osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam