Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavod IZVIR, zavod za izobraževanje, raziskovanje, svetovanje in terapijo
Sedež ali naslov: Trg svobode 11
Poštna številka: 8290
Kraj: Sevnica
Matična številka: 6279937000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca uporabnikov storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitev zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za učinkovito vodenje postopkov, za spremljanje aktivnosti in pripravo evidenc, ki so vezane na razpise
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, telefonska številka, e-pošta, trajanje storitve, razlog prihoda, kratek opis poteka storitve, ocena spremembe kot posledica storitve, morebitne bolezni, motnje, zdravljenja.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v posebni sobi v prostorih zavoda. Ključ imajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni oz sodelavci v zavodu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, opravljeno število delovnih ur, bolniški stalež, dopust, porodniška
 • Uporabniki zbirke: uporabniki, ki imajo podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v posebni sobi zavoda. Ključ imajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): zbirka se ne povezuje z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3.odstavka 5.člena ZVOP1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam