Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: UltraLab, ultrazvočna diagnostika, d.o.o.
Sedež ali naslov: Tržaška cesta 10
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 3821935000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Soglasje posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija pacientov v diagnostičnem postopku; spremljava opravljenih diagnostičnih postopkov za posameznega pacienta, vključno z zdravljenjem ter preventivnimi (periodičnimi) pregledi; spremljava terminov za diagnostični pregled.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek; EMŠO; telefonska številka; e-naslov; stalno oz. začasno prebivališče; podatki o izbranem osebnem zdravniku; podatki o izvedenih zdravstvenih storitvah in diagnozah ter pripadajoči izvidi.
 • Uporabniki zbirke: Zdravniki; zdravstveno osebje, ki sodeluje v delovnem procesu; pogodbeni obdelovalec podatkov; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je urejen z internimi predpisi. Nepooblaščene osebe nimajo dostopa do osebnih podatkov. Prostori, kjer se nahaja računalniška oprema za obdelavo podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa ter tudi, kadar v njih ni pooblaščenih oseb. Izven delovnega časa je zagotovljeno dodatno varovanje s strani podjetja, pooblaščenega in usposobljenega za opravljanje storitev varovanja. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo, s sistemom gesel, profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam