Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Andreja Terčelj
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Vzhod & Co., Andreja Terčelj s.p.
Sedež ali naslov: Vošnjakova 16
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 6123660000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca sodelujočih in nagrajencev nagradne igre

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Sodelujoči in nagrajenci v nagradni igri
 • Namen obdelave osebnih podatkov: nagradna igra in neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, hišna številka, kraj, poštna številka, e-naslov;
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo tretjim osebam
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka podatkov se nahaja zgolj v sistemu spletne strani in je fizično ni možno videti
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Andreja Terčelj, Vošnjakova 16, 1000 Ljubljana, 6123660000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje za potrebe postopka odločanja in izvajanja dejavnosti, za notranje evidence in za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podjetja, davčna številka, številka TRR, matična številka, ime in priimek kontaktne osebe, telefonska številka, številka mobilnega telefona, elektronski naslov in naslov za pošiljanje pošte
 • Uporabniki zbirke: Zaposlena
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi računalniško in je arhivirana v računalniški bazi. Dostop do te zbirke ima le zaposlena.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Andreja Terčelj, Vošnjakova 16, 1000 Ljubljana, 6123660000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca naročnikov na e novice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki na e-novice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Neposredno trženje
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali oz po prekinitvi uporabe ali članstva -do zahteve kandidata za brisanje podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, e-mail, telefon, naslov, mesto, poštna številka, država, regija, IP naslov, grupa kupcev (podjetje-davčni zavezanec; podjetje-ni davčni zavezanec; uporabnik), datum registracije, ID uporabnika
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo tretjim osebam
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka podatkov se nahaja zgolj v sistemu spletne strani
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Andreja Terčelj, Vošnjakova 16, 1000 Ljubljana, 6123660000
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam