Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ADMIRAL D.O.O.
Sedež ali naslov: BAZOVIŠKA CESTA 23
Poštna številka: 6240
Kraj: KOZINA
Matična številka: 2146738000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA VISOKIH DOBITKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o preprečevanju pranja denarja, Pravilnik o igralnih salonih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: gostje igralnega salona
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZPPDFT, Pravilnik o igralnih salonih
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let (ZPPDFT)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, stalno/začasno prebivališče, številka osebnega dokumenta, datum in kraj rojstva
 • Uporabniki zbirke: vodja igralnega salona, blagajniki, nadzorniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o varovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe:ULRIKE FRANK Sedež: Bazoviška cesta 23 , 6240 Kozina
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA NOČITEV - PRIJAV V HOTELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-III.del – prijava in odjava začasnega prebivališča).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: gostje, ki so nastanjeni v hotelu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje ZPPreb ( 9. in 10. člen ), varovanje premoženja, življenja ali telesa posameznika ter reda v prostorih obrata.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum in kraj rojstva, država rojstva, državljanstvo, naslov, številka osebnega dokumenta, datum izdaje in datum veljavnosti osebnega dokumenta
 • Uporabniki zbirke: vodja recepcije, receptorji.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka se hrani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov, vodenje je računalniško, dostop je omejen z dodelitvijo osebnih gesel, brisanje podatkov ni mogoče, dostopanje do evidence je sledljivo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe :ULRIKE FRANK Sedež: Bazoviška cesta 23, 6240 Kozina
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. PREPOVEDI VSTOPOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih, ZIS, Koncesijska pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: igralci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje premoženja, telesa in premoženja posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno): najmanj tri leta
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, vrsta osebnega dokumenta, status prepovedi
 • Uporabniki zbirke: vodja igralnega salona, nadzorniki, receptorji
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka se vodi v skladu s Pravilnikom o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih in notranjim organizacijskim aktom, dostop je omejen, nahaja se v varovanem prostoru
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe:ULRIKE FRANK Sedež: Bazoviška cesta 23, 6240 Kozina
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA ŽREBANJ IN NAGRADNIH IGER

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZIS, Zakon o davku od iger na srečo
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: igralci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: odvajanje davka za potrebe DURS-a, notranja evidenca
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, številka gosta, nagrada, darilo, reklama, količina, vrednost, ura, EMŠO, davčna številka
 • Uporabniki zbirke: vodja igralnega salona, nadzornik
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je varovana z omejenim dostopanjem, ki ga določa notranji organizacijski akt
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe: ULRIKE FRANK Sedež: Bazoviška 23, 6240 Kozina
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA NIS

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZIS, Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih, Pravilnik NIS
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, obiskovalci, uradne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: : izvajanje ZIS, izvajanje Pravilnika o igralnih salonih, izvajanje Pravilnika NIS, izvajanje internih navodil ND1 NIS
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu s Pravilnikom NIS
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: dostop do posameznih aplikacij v programu, ime in priimek, nedelovanja in napake NIS
 • Uporabniki zbirke: vodja igralnega salona, nadzorniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov - nosilci podatkov v elektronski obliki so varovani v prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe: ULRIKE FRANK Sedež: Bazoviška 23, 6240 Kozina
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA PODATKOV ZA REKLAMNE NAMENE

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: igralci, gostje hotela in gostje restavracije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: informiranje gostov o dogajanjih v restavraciji, hotelu in igralnem salonu
 • Rok hrambe (neobvezno): najmanj eno leto po poteku koledarskega leta za katerega se je zbrala
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, kraj bivanja in telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: vodja igralnega salona, vodja recepcije in direktor družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je varovana z omejenim dostopanjem, ki ga določa notranji organizacijski akt
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe: ULRIKE FRANK Sedež: Bazoviška cesta 23, 6240 Kozina
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA OBISKOVALCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZIS, Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, obiskovalci, uradne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje ZIS, izvajanje Pravilnika o igralnih salonih
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek ter razlog vstopa v igralni salon
 • Uporabniki zbirke: vodja igralnega salona, nadzorniki, receptorji
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov - nosilci podatkov v elektronski obliki so varovani v prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe:ULRIKE FRANK Sedež: Bazoviška cesta 23, 6240 Kozina
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi usposabljanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršenkoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, obračun stroškov dela
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, - datum rojstva, če oseba nima EMŠO, -kraj rojstva, -država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, -enotna matična številka občana, -davčna številka, -državljanstvo, -naslov stalnega prebivališča,-naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna št., kraj, poštna št.), - izobrazba,- ali je delavec invalid, -kategorija invalidnosti, -ali je delavec delno upokojen, -ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, -ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, -naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna št., poštna št., kraj), b) podatki o številu ur: -skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, -opravljene ure v času nadurnega dela, -neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev, - neopravljene ure, za katere se prejeme nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, -neopravljene ure za katere se ne prejema nadomestilo plače, -število ur pri delih na delovnem mestu za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa:DODATNI PODATKI: dopust: število dni dopusta, -število izkoriščenih dni, -število dni dopusta iz preteklega leta, mesečna specifikacija števila opravljenih in neopravljenih delovnih ur po dnevih c) mesečna specifikacija števila opravljenih in neopravljenih delovnih ur po dnevih
 • Uporabniki zbirke: vodja igralnega salona
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov –nosilci podatkov v elektronski obliki so varovani v prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe: ULRIKE FRANK Sedež: Bazoviška cesta 23, 6240 Kozina
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA NE PREVZETIH DOBITKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZIS, Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: nadzorniki, blagajniki, vodja igralnega salona, igralci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje ZIS, izvajanje Pravilnika o igralnih salonih, izvajanje internih navodil ND2
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: evidenčna št. IA, datum in čas odkritja ne prevzetega dobitka, ime in priimek osebe, ki je odkrila, da je bil dobitek ne prevzet, ime in priimek osebe ne prevzetega dobitka
 • Uporabniki zbirke: vodja igralnega salona, nadzorniki, blagajniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov - nosilci podatkov v elektronski obliki so varovani v prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe: ULRIKE FRANK Sedež: Bazoviška cesta 23, 6240 Kozina
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA KNJIGE NADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZIS, Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, obiskovalci, uradne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje ZIS, izvajanje Pravilnika o igralnih salonih, izvajanje Pravilnika NIS
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, ne delovanja, nepravilnosti in napake med poslovanjem v igralnem salonu
 • Uporabniki zbirke: vodja igralnega salona, nadzorniki, blagajniki, tehnik
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov - nosilci podatkov v elektronski obliki so varovani v prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe: ULRIKE FRANK Sedež: Bazoviška cesta 23, 6240 Kozina
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA GESEL

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZIS, Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih, Pravilnik NIS, ZPPreb
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: blagajniki, nadzorniki, receptorji, vzdrževalci sistema
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje ZIS, izvajanje Pravilnika o igralnih salonih, izvajanje Pravilnika NIS, izvajanje internih navodil ND1, ND2, ND3, ND4, ND5, ND6, ND7, ND8, ND9, ZPPreb
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime priimek in funkcija
 • Uporabniki zbirke: vodja igralnega salona, vodja recepcije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov - nosilci podatkov v elektronski obliki so varovani v prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe: ULRIKE FRANK Sedež: Bazoviška cesta 23, 6240 Kozina
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA AVN

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZIS, Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, obiskovalci, igralci, uradne osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varnost ljudi in premoženja, preprečevanje pranja denarja, zagotovitev varnosti, izvajanje ZIS, izvajanje Pravilnika o igralnih salonih, izvajanje internih navodil za delo ND5
 • Rok hrambe (neobvezno): najmanj 7 dni od dneva nastanka posnetka (V. poglavje AVN v igralnem salonu Pravilnika o igralnih salonih, interna navodila za delo ND5 AVN)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: slika, zvok, datum posnetka, čas posnetka, številka kamere
 • Uporabniki zbirke: vodja igralnega salona, nadzorniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov - nosilci podatkov v elektronski obliki so varovani v prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki so v varovanih prostorih
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe: ULRIKE FRANK Sedež: Bazoviška cesta 23, 6240 Kozina
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. LETNA EVIDENCA O OPRAVLJANJU INTERNEGA NADZORA NAD PROCESOM PRIREJANJA IGER NA SREČO

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZIS, ZPPDFT, Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v IS
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje Pravilnika o igralnih salonih, nadzor
 • Rok hrambe (neobvezno): najmanj eno leto po poteku leta za katerega se je vodila (Pravilnik o igralnih salonih)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek osebe, ki opravlja nadzor, datum, čas obratovanja, čas zaključka obratovanja, podpis
 • Uporabniki zbirke: vodja igralnega salona, nadzorniki, blagajniki
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je varovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov (nosilci podatkov v elektronski obliki so v varovanih prostorih z zaščitenim dostopom-geslom, podatki v papirnati obliki so v varovanem prostoru)
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe: ULRIKE FRANK Sedež: Bazoviška cesta 24, 6240 Kozina
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA VSTOPOV V IGRALNI SALON

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZIS, Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (poglavje IV. NAČIN OPRAVLJANJA RECEPCIJSKE SLUŽBE)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: igralci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje premoženja, življenja ali telesa posameznika ter reda v njenih prostorih, izvajanje Pravilnika o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih, izvajanje internih navodil za delo ND3
 • Rok hrambe (neobvezno): najmanj eno leto po poteku koledarskega leta za katerega se je zbrala
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum rojstva, kraj in država bivanja, naslov bivališča ali vrsto in številko osebnega dokumenta, datum in čas vstopa, fotografijo igralca
 • Uporabniki zbirke: vodja igralnega salona, nadzorniki, receptorji
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je varovana v skladu s Pravilnikom o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih, vodenje je računalniško, dostop je omejen s dodelitvijo osebnih gesel, brisanje podatkov ni mogoče, dostopanje v evidence je sledljivo
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe: ULRIKE FRANK Sedež: Bazoviška 23, 6240 Kozina
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA O OSEBNIH PREJEMKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: redno zaposleni delavci v družbi Admiral d.o.o. (za določen in nedoločen čas)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje zakonskih obveznosti upravljalca, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: : ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega bivališča, banka in številka TRR za nakazila, naziv delovnega mesta s podatki za obračun, datum nastopa ozr. izstopa iz podjetja, olajšave za družinske člane, delovna doba. Podatki o delovnem času, in sicer ure prisotnosti na delu, ure letnega dopusta, ure izrednega dopusta, ure nadomestila za praznik, ure nočnega in nedeljskega dela, ure dela na državni praznik, ure deljenega dela, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plače, bruto po gornjih postavkah in neto izplačani znesek. Poleg tega odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostno pomoč, regres za letni dopust, prevoz na delo, prehrana, odtegljaji pri plači.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZPIZ. ZZZS, banke in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe: ULRIKE FRANK, sedež: Bazoviška 23 Kozina
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o zdravstvenem zavarovanju, Zakon o igrah na srečo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: redno zaposleni delavci, bivši zaposleni delavci, pogodbeni delavci, študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: : izvajanje zakonskih obveznosti upravljalca, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, naslov, datum začetka zaposlitve, naziv delovnega mesta, zahtevana izobrazba, dejanska izobrazba, oblika zaposlitve, prerazporeditve, delovna doba, zakonski stan, vzrok končanja zaposlitve (upokojitev…), opravljena usposabljanja, izobraževanja, datum opravljenih zdravniških pregledov, datum opravljenih izpitov iz varstva pri delu, ime in priimek EMŠO ter davčna številka družinskih članov, podatki o licencah.
 • Uporabniki zbirke: DURS, ZPIZ OE Koper, ZZZS OE Koper, Center za socialno delo Koper, Center za socialno delo Sežana, Zavod za zaposlovanje Koper, Posebni davčni urad Ljubljana, Zdravstveni dom Koper, Zdravstveni dom Sežana, študentski servisi, pooblaščene osebe v družbi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ULRIKE FRANK, sedež: Bazoviška 23 Kozina
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA O DRUGIH PREJEMKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku,.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: : fizične osebe, s katerimi je sklenjena avtorska, podjemna ali poslovodska pogodba.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: : izvajanje zakonskih obveznosti upravljalca, uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 36. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime, davčna številka, naslov stalnega bivanja, banka in TRR za nakazilo, podatki o izplačilu po vrsti prejemka. (bruto, neto, prispevki).
 • Uporabniki zbirke: : DURS, pooblaščeni v družbi in osebe, na katere se podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Direktor družbe: ULRIKE FRANK, sedež: Bazoviška 23 Kozina
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam