Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RKS-OZ Ilirska Bistrica
Sedež ali naslov: Bazoviška 28
Poštna številka: 6250
Kraj: Ilirska Bistrica
Matična številka: 1175033000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA KRVODAJALCEV IN KRVODAJALK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Krvodajalci in krvodajalke iz Občine Ilirska Bistrica
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence števila darovanj, vodenje evidence krvnih skupin (še posebej za nujne primere pomanjkanja krvi) za pošiljanje vabil krvodajalcem na krvodajalske akcije, srečanja, podelitve priznanj in zahval.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, krvna skupina, datum rojstva, bivališče, mobilni ali stacionarni telefon (neobvezno: e-naslov, zaposlitev)
 • Uporabniki zbirke: Program Rdečega križa Slovenije E-kaplja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, je izven delovnega časa zaklenjena. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v odnjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 8.7.2013 izdal Območni odbor RKS-OZ Ilirska Bistrica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezava s programom E-kaplja Rdečega križa Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Marija Šlenc Zver, Prešernova 32, 6250 Ilirska Bistrica
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA OSEB, KI OPRAVLJAJO IZPITE IZ PRVE POMOČI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izdajanje dvojnikov izkaznic prve pomoči
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, kraj in datum opravljanja izpita, opravil-ni opravil, številka izdanega potrdila
 • Uporabniki zbirke: Upravna enota Ilirska Bistrica, E-prva pomoč RKS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovisnki omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobnene določeni v Pravilniku o varovanju osebnih odatkov, ki ga je dne 8.7.2013 izdal Območni odbor RKS-OZ Ilirska Bistrica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Program Rdečega križa Slovenije E-prva pomoč.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Marija Šlenc Zver, Prešernova 32, 6250 Ilirska Bistrica
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O PREDAVATELJIH PRVE POMOČI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji strokovni sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje avtorskih pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do prekinitve sodelovanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, transakcijski račun
 • Uporabniki zbirke: Agencija za avtorske pravice
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, je izven delovnega časa zaklenjena. Zbirka se hrani v zaklenjene ognjevarni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih odatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 8.7.2013 izdal Območni odbor RKS-OZ Ilirska Bistrica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Marija Šlenc Zver, Prešernova 32,6250 Ilirska Bistrica
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA OTROK IN STAREJŠIH - LETOVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci in učenke osnovnih šol ter starejši iz občine Ilirska Bistrica.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Napotitev na brezplačno letovanje na Debeli rtič.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, kraj rojstva, telefonska številka, zdravstveno stanje, šola in razred.
 • Uporabniki zbirke: Rdeči križ Slovenije in Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 8.7.2013 izdal Območni odbor RKS-OZ Ilirska Bistrica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Marija Šlenc Zver, Prešernova 32, 6250 Ilirska Bistrica
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA ČLANSTVA V ORGANIZACIJI RK IN SEZNAM ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na RKS-OZ Ilirska BIstrica ***Člani RKS-OZ Ilirska Bistrica
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, za potrebe odločanja in izvajanja dejavnosti, uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se podatki nanašajo. ***Za izvajanje dejavnosti (vabila na delovne akcije, srečanja, delavnice, prireditve in drugo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno. *** Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, datum rojstva, kraj rojstva, davčna številka, EMŠO, tel. številka, držaljanstvo, poklic, izobrazba, delovne naloge,, strokovna usposobljenost, podatki v zvezi s plačami, regresom, bolniško, dopustom in delovno dobo. ***Priimek in ime, naslov, datum rojstva, tel. številka.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, AJPES, RKS ***RKS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 8.7.2013, izdal Območni odbor RKS-OZ Ilirska Bistrica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, AJPES, RKS. ***RKS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Marija Šlenc Zver, Prešernova 32, 6250 Ilirska Bistrica
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA SOCIALNO OGROŽENIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani republike Slovenije in tujci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje programov humanitarne dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, število družinskih članov, tel. številka.
 • Uporabniki zbirke: RKS-program E-sociala.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 8.7.2013, izdal Območni odbor RKS-OZ Ilirska Bistrica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): RKS-program E-sociala.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Marija Šlenc Zver, Prešernova 32, 6250 Ilirska Bistrica
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA USPOSOBLJENIH OSEB IN EKIP PRVE POMOČI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Občani in občanke občine Ilirska Bistrica.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje programa Pripravljenost in ukrepanje v primeru nesreč.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, naslov, kraj in datum opravljanja usposabljanja, opravil-ni opravil, številka izdanega potrdila.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, izpostava Postojna. Občina Ilirska BIstrica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 8.7.2013, izdal Območni odbor RKS-OZ Ilirska Bistrica.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, izpostava Postojna. Občina Ilirska BIstrica.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Marija Šlenc Zver, Prešernova 32, 6250 Ilirska Bistrica
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam