Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: HRM, družba za kadrovski management, izobraževanje in poslovno svetovanje, d.o.o.
Sedež ali naslov: Železna cesta 18
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2350599000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu osebnih podatkov, nekdanji zaposleni, upokojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: ime in priimek, stalni naslov (ulica, hišna številka, številka pošte, kraj, šifra občine, občina, šifra države, država), začasni naslov (ulica, hišna številka, številka pošte, kraj, šifra občine, občina, šifra države, država), bruto plača po pogodbi o zaposlitvi, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, spol, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, stopnja izobrazbe, podatki o invalidnosti (kategorija, delna upokojitev), dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, vključno imenom in naslovom drugega delodajalca, b) podatki o delovnem dovoljenju delavca - tujci (vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je delovno dovoljenje izdal) c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi (datum nastopa dela, datum sklenitve zadnje pogodbe o zaposlitvi/ aneksa, datum nastopa dela po zadnji pogodbi o zaposlitvi / aneks, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga delavec opravlja, strokovna izobrazba, organizacijska enota oz. oddelek, delovno mesto, število ur tedensko rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, konkurenčna klavzula) d) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi (datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi).
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčni urad Republike Slovenije, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, sodišča, Prva osebna zavarovalnica d.d., Elkos informatika d.o.o. ter uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronski podatki se hranijo na strežniku, ki se nahaja v varovanem prostoru, in sicer v zaklenjeni komunikacijski omari. Dostop do osebnih podatkov imajo na podlagi dodeljenega osebnega gesla le zaposleni v družbi, ki te podatke dejansko potrebujejo pri delu. Ostali podatki, ki niso v elektronski obliki, pa se hranijo v zaklenjenem varovanem prostoru, v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zaposlenih pri naročnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni pri strankah (pogodbenih partnerjih) družbe HRM, za katere družba HRM opravlja kadrovske storitve, nakdanji zaposleni, upokojenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: ime in priimek, stalni naslov (ulica, hišna številka, številka pošte, kraj, šifra občine, občina, šifra države, država), začasni naslov (ulica, hišna številka, številka pošte, kraj, šifra občine, občina, šifra države, država), bruto plača po pogodbi o zaposlitvi, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, spol, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, stopnja izobrazbe, podatki o invalidnosti (kategorija, delna upokojitev), dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, vključno imenom in naslovom drugega delodajalca, b) podatki o delovnem dovoljenju delavca - tujci (vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je delovno dovoljenje izdal) c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi (datum nastopa dela, datum sklenitve zadnje pogodbe o zaposlitvi/ aneksa, datum nastopa dela po zadnji pogodbi o zaposlitvi / aneks, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga delavec opravlja, strokovna izobrazba, organizacijska enota oz. oddelek, delovno mesto, število ur tedensko rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, konkurenčna klavzula) d) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi (datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi).
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčni urad Republike Slovenije, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, sodišča ter uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronski podatki se hranijo na strežniku, ki se nahaja v varovanem prostoru, in sicer v zaklenjeni komunikacijski omari. Dostop do osebnih podatkov imajo na podlagi dodeljenega osebnega gesla le zaposleni v družbi, ki te podatke dejansko potrebujejo pri delu. Ostali podatki, ki niso v elektronski obliki, pa se hranijo v zaklenjenem varovanem prostoru, v zaklenjeni omari. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o kandidatih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje selekcijskih postopkov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naročnik selekcijskega postopka, ime in priimek kandidata, elektronski naslov, gsm, delovno mesto, na katerega se prijavlja, življenjepis, uporabljeni psihološki testi, vključno z rezultati in interpretacijo rezultatov, dovoljenja kandidatov za testiranja, soglasje kandidata za hrambo podatkov, ki jih je kandidat posredoval v prijavi na delovno mesto.
 • Uporabniki zbirke: odgovorna oseba naročnika selekcijskega postopka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V elektronski obliki se hranijo življenjepisi kandidatov, poslani po elektronski pošti, ter pisna interpretacija, izdelana za naročnika, ob zaključku selekcijskega postopka. Elektronski podatki se hranijo na strežniku, ki se nahaja v varovanem prostoru, in sicer v zaklenjeni komunikacijski omari. Dostop do osebnih podatkov imajo na podlagi dodeljenega osebnega gesla le zaposleni v družbi, ki te podatke dejansko potrebujejo pri delu. Ostali podatki, ki niso v elektronski obliki, pa se hranijo v zaklenjenem varovanem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam