Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BOŠTJAN GAŠPARIČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DETEKTIVSKA AGENCIJA APOKALIPSIS, BOŠTJAN GAŠPARIČ S.P.
Sedež ali naslov: SPUHLJA 91 D
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 6265308000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pooblastil

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZDD-1, ZVOP- UPB1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične in pravne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje detektivskih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po izpolnitvi obveznosti iz pooblastila.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posameznik ima pravico do vpogleda v svoje podatke v evidencah
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zap. št. pooblastila,Datum sklenitve,Datum izpolnitve,Naročnik detektivske storitve,Oseba na katero se pooblastilo nanaša Področje zbiranja informacij
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, Upravna enota, Zavod za zaposlovanje, ...
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostori so izven delovnega časa zakljenjeni in varovani z alarmno napravo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internem pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidence registriranih vozil (registrsko označbo, podatke o lastnikih in podatke o vozilu); -registra stalnega prebivalstva in centralnega registra prebivalstva (podatke o osebnem imenu, datumu rojstva, enotni matični številki občana, državljanstvu, času in kraju stalnega in začasnega prebivališča); -evidence zavarovancev (podatke o zaposlitvi, delodajalcu, delovnem mestu in prejšnjih zaposlitvah); -slovenskega ladijskega registra in registra zrakoplovov (podatke o plovilih in lastnikih).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Boštjan Gašparič, Arbajterjeva ulica 5, 2250 Ptuj
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam