Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Boštjan Plut
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: i-DENS, zobozdravstvo, Boštjan Plut s.p.
Sedež ali naslov: Grm pri Podzemlju 1a
Poštna številka: 8332
Kraj: Gradac
Matična številka: 6105084000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pacientov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacienti v zobozdravstveni dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): i-DENS, zobozdravstvo, Boštjan Plut s.p. zbirko osebnih podatkov hrani trajno, če ni določeno drugače. Zbirke podatkov, ki po pretečenem roku niso več uporabne se uničijo z zapisnikom. Zapisnih se hrani skupaj z ostalo veljavno dokumentacijo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, poklic, izobrazba, datum rojstva, kraj bivanja, telefonska številka oziroma kontaktni podatki, zdravstveno stanje, zobozdravstveni status in zapis zobozdravstvenih storitev
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka, ki se vodi ročno, se hrani v ognjevarni in zakljenjeni kovinski omari. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 20.8.2012 izdal i-DENS, zobozdravstvo, Boštjan Plut.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam