Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TERME SPA ROGAŠKA d.d.
Sedež ali naslov: Zdraviliški trg 12
Poštna številka: 3250
Kraj: Rogaška Slatina
Matična številka: 2029308000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo še 5 let po prenehanju delovnega razmerja v družbi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, spol, kraj rojstva, stalno prebivališče, začasno prebivališče, državljanstvo, številka TRR, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, vrsta in datum zdravstvenega pregleda, zdravstvena zmožnost, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, delovno mesto, razpored dela, dopust, dodatne zadolžitve, podatki o invalidnosti, vključenost v obvezno invalidsko, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje, zavarovane osebe po zaposlenih.
 • Uporabniki zbirke: Uradne institucije, ki jim je delodajalec po različnih zakonih dolžan posredovati podatke ter pooblaščeni delavci družbe v skladu s sistematizacijo delovnih mest.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka, se izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih, hrani v zaklenjenem varovanem prostoru. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. člena Zakona o varovanju osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA ISKALCEV ZAPOSLITVE

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve, ki so svojo vlogo posredovali družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbira primernih kandidatov za zasedbo razpisanih prostih delovnih mest.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, spol, kraj rojstva, stalno prebivališče, začasno prebivališče, državljanstvo, izobrazba, delovne izkušnje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca zbirke podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka, se izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih, hrani v zaklenjenem varovanem prostoru. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in urepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam