Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Dermatologija Maja Kalač Pandurović d.o.o.
Sedež ali naslov: GOSPOSVETSKA CESTA 41
Poštna številka: 2000
Kraj: MARIBOR
Matična številka: 3512401000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA PACIENTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O ZDRAV. DEJAVNOSTI, ZAKON O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI, ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAV. ZAVAROVANJU, KODEKS MEDICINSKE ETIKE IN DEONTOLOGIJE
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZDRAVLJENJE, POVRAČILA STROŠKOV ZDRAVLJENJA
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OSEBNO IME IN PRIIMEK, EMŠO, TEL.ŠT., ZZZS ŠTEVILKA, STALNO OZ. ZAČASNO BIVALIŠČE,, PODATKI O ZDRAV. ZAVAROVANJU, PODATKI O OSENEM ZDRAVNIKU, PODATKI O ZDRAV. STORITVAH, ZDRAV. PODATKI
 • Uporabniki zbirke: ZDRAVNIK /ZDRAV. OSEBJE, KI SODELUJE V PROCESU ZDRAVLJENJA., ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, ZZZS, ZDRAV. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, ADRIATIC, VZAJEMNA, PROGRAMSKA HIŠA LIST, NA PODLAGI IZRECNE ZAHTEVE TUDI DRUGI UPORABNIKI, KI IMAJO ZA PRIDOBIVANJE PODATKOV PODLAGO V ZAKONU, OSEBNI PRIVOLITVI POSAMEZNIKA ALI POGOD. RAZMERJE.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: DOSTOP DO PODATKOV JE OMOGOČEN POOBLAŠČENIM OSEBAM IN JE DOLOČEN Z INTERNIMI PREDPISI. DOSTOP DO OSEBNIH PODATKOV JE PREPREČEN NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM. PROSTORI, V KATERIH SE NAHAJA RAČ. OPREMA, KI SLUŽI ZA OBDELAVO PODATKOV TER NOSILCI OSEBNIH PODATKOV, SE IZVEN DEL. ČASA ZAKLEPAJO, KOT TUDI KADAR V NJIH NI POOBLAŠČENIH OSEB. PROSTORI SO VAROVANI S PROTIVLOMNO KLUČAVNICO.DIGITALNA ZBIRKA PODATKOV OSEBNIH NA RAČ. SISTEMU IN NOSILCIH JE ZAŠČITENA S STROJNO IN PROGRAMSKO OPREMO, S SISTEMOM GESEL, PROFESIONALNIMI KARTICAMI TER KRIPTOGRAFSKIMI METODAMI. PAPIRNI IN DRUGI NOSILCI OSEBNIH PODATKOV SO ZAKLENJENI V KOVINSKIH OGNJEVARNIH OMARAH. POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSENIH PODATKOV SO PODROBNEJE DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): EVIDENCE O ZAVAROVANCIH ZZZS S PODROČJA ZDRAV. VARSTVA V SKLADU Z ZAKONOM8 (76. ČL. ZZVZZ)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam