Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: HAKL IT d.o.o.
Sedež ali naslov: ULICA ŠTEFANA KOVAČA 10
Poštna številka: 9000
Kraj: MURSKA SOBOTA
Matična številka: 1937154000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca prosilcev za digitalna potrdila

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prosilci za digitalna potrdila
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, davčna številka, datum rojstva, številka in veljavnost osebnega dokumenta, naslov elektronske pošte, podpis
 • Uporabniki zbirke: Hakl IT d.o.o., Certifikatska agencija Pošte Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi interno, je zaščitena z geslom in ima omogočen dostop le pooblaščenim osebam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Hakl IT, Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota Matična št. 1937154000, davčna št. SI20311885
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam