Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): BOJAN ERLAČ
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ERLAČ BOJAN - IZVRŠITELJ
Sedež ali naslov: OREŠJE 2A
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 1503863000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog zbirke podatkov o izvršbah in zavarovanjih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvršbi in zavarovanju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upniki, dolžniki, sodišča, pooblaščenci, zakoniti zastopniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvršitev sodnih sklepov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime,priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, matična številka / EMŠO, številka transakcijskega računa za dolžnika in upnika, podatki o lastništvu motornega vozila dolžnika.
 • Uporabniki zbirke: izvršitelj, njihovi namestniki, pomočniki, administrativni kader zaposlen pri izvršitelju ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani v zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo se tudi v času, ko v prostorih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke osebnih podatkov, ter diskete, diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal izvršitelj Bojan Erlač.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Bojan Erlač, Orešje 2A, 2250 Ptuj.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zarubljenih predmetov v hrambi pri izvršitelju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izvršbi in zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upniki, dolžniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvršitev sodnih sklepov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, datum rubeža, sedež ali naslov bivališča dolžnika, prevzemnika stvari.
 • Uporabniki zbirke: izvršitelj, namestnik izvršitelja, pomočnik, administrativni kader zaposlen pri izvršitelju ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov (odločbe sodišča, sklepi sodišča…), izpiski podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je izdal izvršitelj Bojan Erlač.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Bojan Erlač, Orešje 2A, 2250 Ptuj.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca izdanih računov

 • Pravna podlaga (neobvezno): ni podatka.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upniki, naročniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo zaradi izdajanja računov za opravljeno storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): ni podatka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv, naslov, davčna številka, upniki,naročniki storitev.
 • Uporabniki zbirke: izvršitelj, administrativno osebje, računovodski servis ,pogodbeni sodelavec s katerim ima izvršitelj sklenjeno pogodbo o sodelovanju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki vsebovani v evidenci izdanih računov so v papirnati in elektronski obliki, pri čemer so osebni podatki v elektronski obliki zaščiteni s sistemom gesel, nosilci podatkov pa se nahajajo v varovanih prostorih. Prav tako se osebni podatki, ki so vsebovani v papirnati obliki, nahajajo v varovanih prostorih. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so predpisani v Pravilniku o zavarovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je sprejel izvršitelj Bojan Erlač.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezanih zbirk osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Bojan Erlač, Orešje 2A, 2250 Ptuj.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam