Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: I podpora d.o.o. Ljubljana
Sedež ali naslov: Mestni trg 19
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1894811000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): 74. člen - 78. člen ZVOP-a.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (obiskovalci, zaposleni, poslovni partnerji,…), ki se nahajajo na območju Chill out caffe, bar, lounge oziroma v prostorih, v katerih se izvaja video nadzor podjetja I podpora d.o.o. Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje škodne ter kazenske odgovornosti gostov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 1 mesec oziroma je odvisen od količine podatkov.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): -
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek, ki se nanaša na posameznika ter datum in čas vstopa in izstopa iz območja/prostora.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci I podpora d.o.o. Ljubljana (direktor, prokurist, vodja gostinstva), policija. Servisna služba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videonadzor je lociran v varovanjem prostoru, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe I podpora d.o.o. Ljubljana. Dostop do pregledovanja video posnetkov imajo 3 pooblaščene osebe. Dostop je varovan s kodo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. čl. ZVOP-a.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam