Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SCHNEIDER ELECTRIC TRGOVSKA D.O.O.
Sedež ali naslov: Dolenjska cesta 242C
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1491580000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka prijav delovnih kršitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki, ki se shranjujejo v zbirki, se nanašajo na zaposlene v družbi, zoper katere je bila vložena prijava kršitve etičnih, zakonskih in moralnih pravil, ki veljajo v družbi, in/ali na zaposlene v družbi, ki so takšno prijavo podali.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene doseganja interesov družbe po zagotovitvi enakopravnega, pravičnega in korupcije prostega delovnega okolja ter zagotovitvi dostojanstva zaposlenih v družbi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki, ki niso povezani s prijavami delovnih kršitev, se bodisi izbrišejo bodisi arhivirajo s strani administratorjev orodja R&ED, ki omogoča prijavo delovne kršitve preko spleta. V primeru, ko prijava delovnih kršitev nima za posledico disciplinske ali druge pravne sankcije, se osebni podatki bodisi izbrišejo bodisi arhivirajo s strani administratorjev v obdobju dveh mesecev, šteto od trenutka, ko je bil postopek obravnavanja prijave kršitve končan. V primeru, ko so zoper prijavljeno osebo ali zoper zlonamernega prijavitelja sproženi disciplinski ali drugi pravni postopki, se osebni podatki shranjujejo do konca takšnega postopka. V nobenem primeru se osebni podatki ne shranjujejo po koncu pravnih postopkov, sproženih na podlagi prijave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev posameznika, ki izhajajo iz 19., 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, delovno mesto v družbi, poslovni elektronski naslovi in telefonske številke prijaviteljev. - Ime in priimek prijavljenih oseb. - Ime in priimek, delovno mesto v družbi, poslovni elektronski naslovi in telefonske številke oseb, ki obravnavajo prijave kršitev.
 • Uporabniki zbirke: - Višji podpredsednik interne revizijske službe Skupine SE (zaposlen v Franciji) - Višji podpredsednik varnostne službe Skupine SE (zaposlen v Franciji) - Višji podpredsednik pravnega oddelka Skupine SE (zaposlen v ZDA) - 2 administratorja orodja R&ED Skupine SE (zaposlena v ZDA in Franciji) - Pravnik Skupine SE, zadolžen za evropsko in afriško regijo (zaposlen v Franciji)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo samo osebe, navedene pod točko 9, ki so podpisale klavzule o zaupnosti osebnih podatkov. Orodje R&ED in postopek zbiranja podatkov sta varovana z varnostnimi ukrepi, ki so opisani v nadaljevanju. Osebni podatki se varujejo s šifriranjem, za katerega je potrebno potrdilo, šifriranjem baze podatkov, kazala in dnevnikov prenosa podatkov, kot tudi s preprečevanjem nepooblaščenega obnavljanja podatkov, saj je tudi za obnovo podatkov potrebno potrdilo. Potrdilo generira strežnik SQL in je šifirano z zasebnim ključem, ki ni shranjen na strežniku, ampak je zavarovan na notranjem PDX omrežju v šifrirani in zavarovani aplikaciji z izredno omejenim dostopom. Zasebni ključ za potrdilo je zavarovan z geslom; enako je zavarovan tudi arhiv, ki vsebuje zasebni ključ. Za namestitev potrdila na drugi lokaciji sta potrebna tako geslo za arhiv kot tudi geslo za zasebni ključ. Dostop do strežnika je omejen, tako da lahko uporabniki dostopajo le do svojih domen in sistemov. Dostop do osebnih podatkov je mogoč samo z individualno prijavo in ob uporabi gesel, ki se redno obnavljajo. Prijave v bazo osebnih podatkov so redno spremljane.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni takšnih povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Upravljavec zbirke osebnih podatkov ne izpolnjuje kriterijev 3. odst. 5. čl. ZVOP-1, zaradi česar imenovanje namestnika ni potrebno.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1
Nazaj na seznam