Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zvitorepka, veterinarska ambulanta za male živali d.o.o.
Sedež ali naslov: Tratnikova ulica 13
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2227100000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka strank in interesentov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: lastniki živali iz organizacij, povezanih s podjetjem; stranke podjetja; osebe, ki so izrazile interes za sodelovanje s podjetjem, za prejemanje novic in nasvetov o podjetju ali povezanih z živalmi; udeleženci nagradnih iger v organizaciji ali soorganizaciji podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: sodelovanje v procesu zdravljenja in preventivnih akcijah; obveščanje o delovanju podjetja; obveščanje o temah, povezanih z živalmi; neposredno trženje; odgovarjanje na vprašanja; izdelava statistik in analiz za lastno uporabo; prijava na spletno stran podjetja; izvajanje drugih storitev za živali, povezane z neko osebo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, kraj in datum rojstva, poklic, izobrazba; lastništvo živali in razmerje z drugimi osebami, povezanimi s posamezno živalijo; seznam poslovnih dogodkov; izražena mnenja, naročila, navodila, dovoljenja, sporočila, in odločitve; izraženi interesi; odgovori na ankete; zastavljena vprašanja; elektronske identitete na družabnih omrežjih, elektronski naslovi
 • Uporabniki zbirke: veterinarji in veterinarski tehniki, vodstvo in administracija podjetja, kadrovska služba in računovodstvo, izvajalci trženskih akcij, izvajalci dogodkov, izvajalci obveščanja; osebe, ki sodelujejo pri zdravljenju ali drugačni obravnavi živali, povezanih z osebo Osebni podatki lastnika živali ali druge z živaljo povezane osebe se po zakonu samem ali na podlagi zakonite zahteve državne organa ali izvajalca javne službe posredujejo le-temu (na primer veterinarski inšpekciji ob ugizu psa; ali v Centralni register psov ob vstavitvi mikročipa živali)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v arhivu, ki je dostopen samo pooblaščenim osebam in izven službenega časa zaklenjen ter varovan z alarmom podatki se hranijo v elektronski obliki na posebnem strežniku, dostopnem samo vodstvu podjetja ter ustrezno zavarovanem z gesli in požarnim zidom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z drugimi zbirkami podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka delavcev, zaposlenih ter partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju: osebe na delu ali praksi v podjetju; poslovni partnerji; izvajalci storitev za podjetje; izvajalci javnih služb, povezanih s podjetjem
 • Namen obdelave osebnih podatkov: osebni podatki se hranijo za potrebe izvajanja zakonskih obveznosti v zvezi z zaposlovanjem; za potrebe izvajanja prakse ali študentska dela; za potrebe dolžnega sodelovanja z nadzornimi inštitucijami; za potrebe sodelovanja s poslovnimi partnerji in izvajalci storitev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, emšo, davčna številka, naslov, telefonska številka, poklic, izobratba, strokovna usposobljenost, delodajalec, funkcija ali odgovornost, številka ZZZS (samo za zaposlene)
 • Uporabniki zbirke: veterinarji in veterinarski tehniki, vodstvo in administracija podjetja, kadrovska služba in računovodstvo; osebe, ki sodelujejo pri zdravljenju ali drugačni obravnavi živali, povezanih z osebo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v arhivu, ki je dostopen samo pooblaščenim osebam in izven službenega časa zaklenjen ter varovan z alarmom, podatki se hranijo v elektronski obliki na posebnem strežniku, dostopnem samo vodstvu podjetja ter ustrezno zavarovanem z gesli in požarnim zidom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka se ne povezuje z drugimi zbirkami podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam