Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RKS Območno združenje Litija
Sedež ali naslov: Trg na Stavbah 1
Poštna številka: 1270
Kraj: Litija
Matična številka: 5131421000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. PODATKI O ZBIRKI OSEB, KI OPRAVLJAJO IZPITE IZ PRVE POMOČI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, kraj in datum opravljanja izpita, opravil ni opravil, številka izdanega potrdila
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec in fizične osebe na katere se podatki nanašajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pisni izpisi so hranjeni v zaklenjenio omari, računalniške evidence pa so zavarovane z geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencemi
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. PODATKI O ZBIRKI PREDAVATELJEV PRVE POMOČI

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: državljani Republike Slovenije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki, podatki o izobrazbi, zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v pisni obliki v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. PODATKI O ZBIRKI KRVODAJALCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije in tujci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti, uveljavljanje pravice posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, krvna skupina in Rh faktor, število darovanj krvi
 • Uporabniki zbirke: Krvodajalec, pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari in računalniško pod geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. PODATKI O ZBIRKI O ČLANSTVU V ORGANIZACIJI RK IN SEZNAM ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, funkcija, ki jo opravlja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v zaklenjeni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. PODATKI O ZBIRKI DONATORJEV-DAROVALCEV DENARNIH IN DRUGIH PRISPEVKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: državljani republike Slovenije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, vrste prispevkov.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. PODATKI O ZBIRKI SOCIALNO OGROŽENIH OSEB, KI JIM POMAGA RKS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: državljani republike Slovenije in tujci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: identifikacijski podatki osebe, vrsta ogroženosti, vrsta pomoči
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varujejo v zaklenjeni omari, v računalniku pod geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav z uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. PODATKI O ZBIRKI DOBITNIKOV PRIZNANJ IN ODLIKOVANJ RKS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: državljani Republike Slovenije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: identifikacijski podatki sebe, vrsta priznanj in odlikovanj
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v zaklenjeni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezave
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam