Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AJA d.o.o.
Sedež ali naslov: Ulica 11. maja 21
Poštna številka: 1433
Kraj: RADEČE
Matična številka: 3291529000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov dolžnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebni podatki se obdelujejo na podlagi sklenjene pogodbe o upravljanju terjatev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so naročnikovi dolžniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih obveznosti - vnašanje podatkov v aplikacijo E-IZVRŠBA.
 • Rok hrambe (neobvezno): Dve leti po pravnomočno končanem izvršilnem postopku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Baza dolžnikov (fizične osebe) zajema: • osebno ime in priimek dolžnika • naslov bivališča dolžnika • rojstni podatki oziroma EMŠO dolžnika • znesek neplačanih obveznosti, ki se predajo v izterjavo Baza dolžnikov (pravne osebe) zajema: • firma dolžnika • sedež dolžnika • matična in davčna številka dolžnika • znesek neplačanih obveznosti, ki se predajo v izterjavo
 • Uporabniki zbirke: Okrajno sodišče v Ljubljani - COVL, krajevno pristojna Okrajna sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov dolžnikov je shranjena v računalniški obliki, dostop do zbirke podatkov je možen z vpisom gesla za identifikacijo. V papirni obliki se osebni podatki dožnikov hranijo v omari, ki je izven delovnega časa zaklenjena. Vstop v prostore, kjer se hranijo osebni podatki dolžnikov je omogočen samo zaposlenim v podjetju.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se povezujejo z aplikacijo E-IZVRŠBA.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam