Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MEA MEA d.o.o.
Sedež ali naslov: Železna cesta 10c
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 3861031000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev, uporabnikov optičnih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca se nanaša na kupce podjetja MEA MEA d.o.o. oz. uporabnike optičnih storitev omenjenega podjetja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo z namenom izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, uveljavljanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja, izstavljanja računov strankam in obveščanja strank ter evidentiranja prometa po poslovnih partnerjih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, stalno ali začasno prebivališče, spol, rojstni datum, telefon, št. zdravstvene kartice, status zdravstvenega zavarovanja, zdravstveni status oči, stopnja dioptrije, vrsta optičnega pripomočka, cena optičnega pripomočka, druge morebitne podatke
 • Uporabniki zbirke: Podjetje MEA MEA d.o.o., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zdravstvene zavarovalnice (Vzajemna, Triglav, Adriatic Slovenica), računovodski servis s katerim ima MEA MEA d.o.o. sklenjeno pogodbo, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali ob osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo v poslovnih prostorih, ki so izven delovnega časa ter ob odsotnosti zaposlenih delavcev zaklenjeni in nepooblaščeni nimajo dostopa v prostore. Računalniki, v katerih so podatki, so varovani z gesli. Izven delovnega časa obiskovalci in poslovni partnerji nimajo možnosti vpogleda v zbirko podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdalo podjetje MEA MEA d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam