Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RC IKTS Žalec d.o.o.
Sedež ali naslov: Aškerčeva 4/a
Poštna številka: 3310
Kraj: Žalec
Matična številka: 3991709000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca registriranih uporabnikov portala @life

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Registrirani uporabniki portala so lahko vsi zainteresirani za zdravo življenje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Portal omogoča spremljanje napredka telesnih aktivnosti, prav tako uporabnik dobi povratno informacijo glede na njegovo starost in ostale parametre, če jih seveda vnese.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: OBVEZNI PODATKI: Ime in priimek, e-pošta NEOBVEZNI PODATKI, portal omogoča vnos: spol, datum rojstva, teža, krvni pritisk, telesna maščoba, rezultat cooper testa - čas, rezultat rokport testa - čas in srčni utrip, rezultat step testa - srčni utrip. NEOBVEZNI PODATKI, omogočen vnos samo z ustrezno opremo, kjer si uporabnik lahko uvozi v portal naslednje parametre: srčni utrip, GPS lokacija, čas.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo nikomur, vidni so samo posameznim uporabnikom (vsak vidi le svoje podatke).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja elektronska evidenca registriranih uporabnikov portala @life so zavarovani v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov z dne 15.3.2012.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam