Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: 77, optika in očesna ordinacija Jelovčan,
Sedež ali naslov: Stara cesta 5
Poštna številka: 1360
Kraj: Vrhnika
Matična številka: 6228348000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o kupcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: evidenca o kupcih se nanaša na fizične osebe, za katere podjetje 77 d.o.o. opravi določene storitve iz svojih registriranih dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo z namenom izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, uveljavljanja pravic iz zdravstvenega zavarovanja in iztavljanja računov strankam ter evidentiranja prometa po poslovnih partnerjih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, Datum rojstva, Naslov stalnega ali začasnega prebivališča, EMŠO, Številka osebnega dokumenta, Vrsta zavarovanja, Šifra podjetja v katerem je kupec zaposlen
 • Uporabniki zbirke: 77 d.o.o., ZZZS, Vzajemna, Triglav, Adriatic Slovenica, Računovodski servis,Na podlagi izredcne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo na sedežu podjetja, ki so izven delovnega časa ter ob odsotnostih zaposlenih delavcev zaklenjeni in nepooblaščeni nimajo dostopa v prostore. Računalniki v katerih so podatki so varovani z gesli. Obiskovalci in poslovni partnerji nimajo vpogleda v zbirkom podatkov. Objekt v katerem se nahaja poslovni prostor je varovan z alarmom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca vuideoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca se nanaša na obiskovalce oziroma kupce, poslovne partnerje in delavce podjetja 77 d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen zbiranja podatkov je zaradi zavarovanja zaposlenih ter premoženja podjetja
 • Rok hrambe (neobvezno): Video posnetki se presnemavajo vsakih 15 dni in se hranijo 15 dni. Video posnetki incidenčnih postopkov se hranijo do konca postopka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika slika- brez generalij
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec v podjetju 77 d.o.o.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videoposnetke pregleduje, spremlja na ekranu pooblaščena oseba izvajalca varovanja v centralno nadzornem centru. Monitor je narazpolago samo pooblaščenim osebam. V času obstoja posnetkov se le te hranijo na ustreznih nosilcih v videonadzornem centru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam