Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: D.D.D. D.O.O.
Sedež ali naslov: VOJKOVO NAB. 38
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 5453615000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evideca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci naših storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje obveznosti in izstavljanje računov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov bivališča, davčna št. telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni zaposlenci naše družbe in v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se predajo v računovodski sevis, prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dobavitelji trgovskega blaga in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: poslovanje s poslovnimi partnerji
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka, telefonska številka, TRR številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni zaposlenci naše družbe in v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka se nahaja na računalniškem sistemu, kjer je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. izplačila najemnin fizični osebi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizična oseba ki ne opravlja dejavnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, davčna št. naslo, bivališča, emšo, TRR št.
 • Uporabniki zbirke: direktor, pooblaščeni računovodski servis, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostor v katerem se nahaja zbirka ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnikov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. evidenca štipendistov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: štipendist - fizična oseba
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, emšo, davčna št. program in smer šolanja, št.TRR, višina štipendije.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni zaposlenci družbe in računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostor v katerem se nahaja zbirka ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjugami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. evidenca o sklenjenih podjemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki imajo z našo družbo sklenjeno civilnopravno pogodbo o podjemu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov bivališča, emšo, davčna št., št. TRR, podatki za obračun-normirani odhodki.
 • Uporabniki zbirke: s pogodbo o medsebojnem sodelovanju - računovodski servis,poooblaščeni zaposlenci v družbi, durs, zzzs, zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se predajo računovodskemu servisu. prostor v katerem se nahaja zbirka os. podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. evidenca zaposlencev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposlenci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, davčna št., emšo, TRR, naslov bivališča, delovno mesto, šolska izobrazba
 • Uporabniki zbirke: direktor podjetja in skladno s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski servis, ZPIZ, ZZZS, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se predajo v računovodski sevis, prostor kjer se zbirka os.pod. ter ostala dokumetacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa, zbirka os.podat.se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. knjiga družbenikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: družbeniki - fizični osebi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti družbenikov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov bivališča, emšo, davčna št., status družbenika, višina poslovnega deleža
 • Uporabniki zbirke: direktor družbe, skladno s pogodbo o sodelovanju računovodski servis, sodišče, ajpes, durs
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam