Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Inštitut za farmakogenetiko, genetski testi, d.o.o.
Sedež ali naslov: Tehnološki park 24
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 3857115000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca za izvajanje genetske analize

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje genetske analize.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, Priimek, Naslov, Poštna številka, Kraj, Telefon, Mobilni telefon, Elektronski naslov, Spol, Datum rojstva, Rasa, Državljanstvo, Država prebivanja, Teža, Višina, Zdravila, ki jih oseba jemlje, Status kadilca, Podatki o trenutnih boleznih, Rezultati krvne slike, Vrednost krvnega tlaka, Biometrični podatki.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom (tretjim osebam).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca za izvajanje genetskih testov.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev stranke.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki storitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje genetskih testov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 90 dni po dostavi rezultatov genetskih testov stranki v kolikor stik s stranko ni planiran. Do strankinega preklica, kakor je navedeno v izjavi s katero se je stranka strinjala.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, Priimek, Naslov, Poštna številka, Kraj, Telefon, Mobilni telefon, Elektronski naslov, Spol, Datum rojstva, Rasa, Državljanstvo, Država prebivanja, Številka osebnega dokumenta, Teža, Višina, Zdravila, ki jih oseba jemlje, Status kadilca, Podatki o trenutnih boleznih, Rezultati krvne slike, Vrednost krvnega tlaka, Podatki povezani s trenutnim zdravnikom in njegovo pacientovo evidenco, Podatki povezani z nosečnostjo, Biometrični podatki.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom (tretjim osebam). Osebni podatki se posredujejo tretjim osebam, ki so predhodno sodelovale pri pridobitvi osebnih podatkov in so pogodbeno vezane k sodelovanju. Osebni podati se posredujejo osebam, ki so odgovorne za stik z lastniki osebnih podatkov, predstavitev rezultatov genetskih testov lastnikom osebnih podatkov in so pogodbeno vezane k sodelovanju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal direktor podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po 3. odstavku 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam