Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Bojana Kotnik
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: odvetnica Bojana Kotnik
Sedež ali naslov: Trg Leona Štuklja 5
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 1282000000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna privolitev posameznika-pooblastilo
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki so podelile pooblastilo za zastopanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za opravljanje odvetniške dejavnosti, za zastopanje strank pred sodišči ali drugimi državnimi organi
 • Rok hrambe (neobvezno): po izpolnitvi pogodbene obveznosti oz. do preklica osebne privolitve posameznika, skladno z Zakonom o odvetništvu ( 14. člen )
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika po 30. ali 32. čl. ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, telefonska številka-mobilni ali stacionarni telefon, številka TRR
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se hranijo v pisni ali elektronski obliki, skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov odvetnice Bojane Kotnik. Osebni podatki se hranijo v pisni obliki v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Dokler je spis v obdelavi, se hrani v pisarni, v zaklenjeni omari. Nepooblaščeni nimajo vstopa v pisarno, oziroma je vstop po predhodnem naročilu. Kasneje se spisi hranijo v arhivu, v ognjevarnih omarah. V elektronski obliki se podatki hranijo na serverju, v računalniškem sistemu. Dostop v računalnik je mogoče le preko osebnega gesla zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odstavka 5. čl. ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca nasprotnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): 3. odst. 10. čl. ZVOP, 10. čl. Zakona o odvetništvu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebni podatki se nanašajo na dolžnike, tožene oziroma nasprotne stranke v razmerju do pooblastiteljev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za opravljanje odvetniške dejavnosti in za učinkovito zastopanje strank predc sodišči in državnimi organi
 • Rok hrambe (neobvezno): po izpolnitvi obveznosti oz. do preklica osebne privolitve posameznika, skladno z Zakonom o odvetništvu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, rojstni podatek, davčna številka, EMŠO, lastništvo nepremičnin, lastništvo premičnin in vrednostnih papirjev, številka TRR
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se hranijo v pisni obliki spisu ali v elketronski obliki, skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se nanašajo na posamezno stranko, se hranijo, dokler je spis v obdelavi, nato se spis hrani v arhivu, v ognjevarnih omarah. Nepooblaščenim ni omogočen vstop v pisarno, oziroma je ta mogoč po predhodnem naročilu. Spisi se sicer hranijo v zaklenjenih omarah. V elektronski obliki se hranijo podatki v računalniku, do koder je dostop z osebnim geslom zaposlenega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni dostopa do uradnih evidenc ali javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika po 3. odst. 5. čl. ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam