Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RIMC D.O.O.
Sedež ali naslov: POT NA POLŠCO 75
Poštna številka: 8270
Kraj: KRŠKO
Matična številka: 1786822000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o izvajanju videonadzora.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list, RS, št. 94/2007) 74. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in stranke, ki vstopajo v poslovni prostor.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnost ljudi in premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 6 mesecev nato se avtomatsko zbrišejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list, RS, št. 94/2007)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slika zaposlenega oz. strank, ki se nahajajo v poslovnem prostoru, datum in čas vstopa ali izstopa iz poslovnega prostora.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki pridobljeni preko izvajanja z videonadzorom se ne posredujejo uporabnikom razen v izjemnih primerih, ko lahko uporabniki na podlagi zakonskih ali drugih pravnih podlagah zahtevajo te podatke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Posnetki videonadzornega sistema se hranijo v zaklenjenih poslovnih prostorih družbe Rimc d.o.o. CKŽ 32, Krško. Evidenca se nahaja v komunikacijski omarici, kamor imajo dostop pooblaščene osebe in se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi med delovnim časom, ko v prostoru ni pooblaščenih delavcev. Poslovni prostori so zavarovani z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o uporabnikih optičnih storitev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1A) 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke-uporabniki optičnih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list, RS, št. 94/2007)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, številka zdravstvenega zavarovanja, spol, šifra zdravnika, ime in priimek zdravnika, razlog obravnave, vrsta optičnega pripomočka z dioptrijami, ki ga bo izdelal in izdal optik.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci, Zavod za zdravstveno zavarovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov o uporabnikih optičnih storitev se hrani v dveh delih. Prvi del osebnih podatkov se hrani v zaprtih kovinskih kartotečnih omarah v zaklenjenih poslovnih prostorih družbe Rimc d.o.o. Prostor je zaklenjen in varovan z alarmnim sistemom. Ti podatki se hranijo 10 let. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniku v programu OPTICOM je zaščitena s sistemom gesel. Dostop do aplikacije imajo pooblaščene osebe z osebnim geslom. Zasloni so nameščeni tako, da vanj nimajo vpogleda nepooblaščene osebe. Podatki se hranijo trajno. Poslovni prostori so zavarovani z alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam