Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RDEČI KRIŽ SLOVENIJE OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA
Sedež ali naslov: TRŽAŠKA 132
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5147662000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. 1. PODATKI O ZBIRKI OSEB, KI OPRAVLJAJO IZPITE IZ PRVE POMOČI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o Rdečem križu Slovenije (ZRKS, Ur.l. RS, 7/93 z dne 4. februarja 1993)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: UVELJAVLJANJE PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE OSEBNI PODATKI NANAŠAJO
 • Rok hrambe (neobvezno): TRAJNO
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI PODATKA
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IDENTIFIKACIJSKI PODATKI OSEBE, KRAJ IN DATUM OPRAVLJANJA IZPITA, OPRAVIL, NI OPRAVIL, ŠTEVILKA IZDANEGA POTRDILA.
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVEC IN FIZIČNE OSEBE NA KATERE SE PODATKI NANAŠAJO
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PISNI IZPISI SO HRANJENI V ZAKLENJENI OMARI, RAČUNALNIŠKE EVIDENCE PA SO ZAVAROVANI Z GESLOM
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. 2. PODATKI O ZBIRKI PREDAVATELJEV PRVE POMOČI

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O RDEČEM KRIŽU SLOVENIJE (ZRKS, UR.L. RS 7/93 Z DNE 4. FEBRUARJA 1993)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE
 • Namen obdelave osebnih podatkov: IZVAJANJE DEJAVNOSTI
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IDENTIFIKACIJSKI PODATKI, PODATKI O IZOBRAZBI, ZAPOSLITVI
 • Uporabniki zbirke: POOBLAŠČENI DELAVEC
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: PODATKI SE HRANIJO V PISNI OBLIKI V ZAKLENJENI OMARI
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAVE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. 3. PODATKI O ZBIRKI EKIP IN OSEB, KI OPRAVLJAJO RAZLIČNE PROGRAME USPOSABLJANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravice posameznika na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki oseb in podatki o ekipah, število članov ekip
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varujejo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. 4. PODATKI O ZBIRKI KRVODAJALCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o Rdečem križu Slovenije (ZRKS, Ur.l. RS, 7/93 z dne 4. februarja 1993) Zakon o preskrbi s krvjo (ZKPkrv, Ur.l. RS, 104/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije in tujci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti, uveljavljanje pravice posameznika.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, krvna skupina in Rh faktor, število darovanj krvi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec, krvodajalec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari in računalniško pod geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. 5. PODATKI O ZBIRKI PROSTOVOLJNIH DAROVALCEV DELOV ČLOVEŠKEGA TELESA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o Rdečem križu Slovenije (ZRKS, Ur.l. RS, 7/93 z dne 4. februarja 1993) Zakon o preskrbi s krvjo (ZKPkrv, Ur.l. RS 104/2006
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije in tujci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se podatki nanašajo, izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki oseb, deli telesa, ki jih ob smrti podarja, priimek in ime osebe, ki naj se je ob nesreči obvesti
 • Uporabniki zbirke: Slovenija - transplant zavod RS za presaditve organov in tkiv.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varujejo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. 6. PODATKI O ZBIRKI O ČLANSTVU V ORGANIZACIJI RK IN SEZNAM ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o Rdečem križu Slovenije (ZRKS, Ur.l. RS, 7/93 z dne 4. februarja 1993) Zakon o društvih (ZDru-1, Ur.l. RS, 61/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani republike Slovenije
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravice posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, funkcija, ki jo opravlja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. 7. PODATKI O ZBIRKI DONATORJEV -DAROVALCEV DENARNIH IN DRUGIH PRISPEVKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o Rdečem križu Slovenije (ZRKS Ur.l. RS, 7/93 z dne 4. februarja 1993) Zakon o društvih (ZDru-1, Ur.l. RS 61/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani republike Slovenije in tujci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe , vrste prispevkov
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. 8. PODATKI O ZBIRKI SOCIALNO OGROŽENIH OSEB, KI JIM POMAGA RKS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije in tujci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, vrsta ogroženosti, vrsta pomoči
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari, računalniško pod geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. 9. PODATKI O ZBIRKI DOBITNIKOV PRIZNANJ IN ODLIKOVANJ RKS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije in tujci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, vrsta priznanj in odlikovanj.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varujejo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. 10. PODATKI O ZBIRKI OSEB, KI IMAJO PO ŽENEVSKI KONVENCIJI PRAVICO NOSITI ZNAK RKS

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, številka znaka, vrsta zaščite po ženevski konvenciji.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se varujejo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. 11. PODATKI O ZBIRKI VOJNIH UJETNIKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije in tujci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki oseb, čin, številka vojaške enote, osebna ali serijska številka iz vojaške evidence, oznaka sil, ki jim pripada, državljanstvo, priimek in ime osebe, ki jo je potrebno obvestiti, naslov kamor se pošlje pošta za vojne ujetnike, o spremembah, osvoboditvah, repatriacijah, pobeglih, namestitvah v bolnišnicah ter smrt, zdravstveno stanje tistih, ki so ranjeni
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo zaklenjeni v omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. 12. PODATKI O ZBIRKI VOJNIH BEGUNCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tujci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, državljanstvo, narodnost, stalno bivališče, začasno bivališče v Republiki Sloveniji, naslov pošiljanja pošte, priimek in ime osebe, ki jo je potrebno obvestiti, datum prijave, zdravstveno stanje tistih, ki so bolni.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. 13. PODATKI O ZBIRKI CIVILNIH INTERNIRANCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tujci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki oseb, državljanstvo, narodnost, stalno bivališče, začasno bivališče v republiki Sloveniji, naslov pošiljanja pošte, priimek in ime in naslov osebe, ki jo je potrebno obvestiti, datum prijave, zdravstveno stanje tistih, ki so bolni.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. 14. PODATKI O ZBIRKI ZAŠČITENIH OSEB, UJETIH DLJE KOT DVA TEDNA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije in tujci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki oseb, državljanstvo, narodnost, stalno bivališče, začasno bivališče v Republiki Sloveniji, datum in vrsta ukrpeov, ki so bili sprejeti, naslov pošiljanja pošte, priimek in naslov osebe, ki jo je potrebno obvestiti, zdravstveno stanje tistih, ki so bolni.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo zaklenjeni v omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. 15. PODATKI O ZBIRKI ZAŠČITENIH OSEB NA PRISILNEM BIVANJU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije in tujci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, označbo sil, ki ji pripada, številka armade, polka ali druge vojaške enote, osebna ali serijska številka iz vojaške evidence, državljanstvo, datum in kraj zajetja ali smrti, posebnosti v zvezi z ranami, boleznijo ali vzrokih smrti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari, računalniško pod geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. 16. PODATKI O ZBIRKI RANJENCEV, BOLNIH IN UMRLIH PRIPADNIKOV OBOROŽENIH SIL TER BRODOLOMCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije in tujci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, označbo sil, ki ji pripada, številka armade, polka ali druge vojaške enote, osebna ali serijska številka iz vojaške evidence, državljanstvo, datum in kraj zajetja ali smrti, posebnosti v zvezi z ranami, boleznijo ali vzrokih smrti.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. 17. PODATKI O ZBIRKI OTROK EVAKUIRANI V TUJE DRŽAVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije in tujci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, spol otroka, narodnost otroka, državljanstvo otroka, otrokovi najbližji sorodniki, materin jezik otroka in vsi jeziki, ki jih govori, naslov otrokove družine, katera koli številka za identifikacijo otroka, krvna skupina otroka, vsako posebno zanmenje, datum in kraj, kjer je bil otrok najden, datum in kraj, kjer je zapustil državo, veroizpoved otroka, če jo ime, sedanji naslov otroka v državi, ki ga je sprejela, datum, kraj in okoliščine smrti in pokopa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pdatki se hranijo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. 18. PODATKI O ZBIRKI OTROK EVAKUIRANI V TUJE DRŽAVE

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tujci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, spol otroka, narodnost otroka, državljanstvo otroka, otrokovi najbližji sorodniki, materin jezik in vsi jeziki, ki jih govori, naslov otrokove družine, katera koli številka za identifikacijo otroka, zdravstveno stanje otroka, vsako posebno znamenje, datum in kraj kjer je bil otrok najden, datum in kraj, kjer je zapustil državo, veroizopved otroka, če jo ima, sedanji naslov otroka v državi, ki ga je sprejala, datum, kraj in okoliščine smrti in pokopa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. 19. PODATKI O ZBIRKI POGREŠANIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tujci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osbebe, popolno očetovo in materino ime in priimek ter materin dekliški priimek, državljanstvo, stalno in začasno prebivališče, kraj trenutnega prebivanja, vsako posebno znamenje, zdravstveno stanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo zaklenjnei v omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. 20. PODATKI O ZBIRKI ŽRTEV NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije in tujci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, popolno očetovo in materino ime in priimek ter materin dekliški priimek, državljanstvo, stalno ali začasno prebivališče, kraj nesreče, kraj trenutnega prebivanja, vsako posebno zanmenje, zdravstveno stanje
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena oseba.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. 21. PODATKI O ZBIRKI O PROSTOVOLJCIH V ORGANIZACIJI RK

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Državljani Republike Slovenije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje dejavnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki osebe, funkcija, ki jo opravlja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari, računalniško pod geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam