Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EZS PROIZVODNJA, TRGOVINA, IN
Sedež ali naslov: BREZJE PRI GROSUPLJEM 010
Poštna številka: 1290
Kraj: GROSUPLJE
Matična številka: 5943213000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca na področju dela, socialne varnosti ter varnosti in zdravja pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki iz 13., 16., 18., 20. člena ZEPDSV in 39. člena ZVZD-1.
 • Uporabniki zbirke: Upravljalec oz. zaposleni pri upravljalcu, organi v skladu z določbami ZEPDSV in ZVZD-1.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prosotori se izven delovnega časa zaklepajo, pisarniške omare se izven delovnega časa zaklepajo, dostop do računalnikov mogoč z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Z držžavnimi evidencami v skladu z ZEPDSV in ZVZD-1.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Martin Pečovnik
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje premoženjskopravnih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek oz. firma, naslov oz. sedež, EMŠO oz. MŠ, Dš, TRR, telefon, telefaks, seznam premoženja
 • Uporabniki zbirke: Upravljalec oz. zaposleni pri upravljalcu, na podalgi pisne zahteve upravičeni državni organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Poslovni prostor se izven delovnega časa zaklepa, pisarniške omare se izven delovnega časa zaklepajo, dostop do računalnikov mogoč z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Martin Pečovnik
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam