Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Fizična oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ŠKAPER GORAN
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Vaneča 80, 9201 Puconci
Naziv ali firma: ŠKAPER GORAN
Sedež ali naslov:
Poštna številka:
Kraj:
Matična številka:
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEONADZOR zajema območja in prostore: Zunanje kamere (9 kamer) na lokacijah: vhod na ograjeno območje, tehtnica za tovorni promet, dvorišče spredaj, dvorišče med objekti, dvorišče zadaj, silosi.

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/2004 in 67/2007 ) • Sklep lastnika kmetije ŠKAPER Gorana, Vaneča 80, 9201 Puconci, o uvedbi video nadzornega nadzora na območju kmetije Škaper, Vaneča 80. • Pravilnik o načinu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci na kmetiji • drugi obiskovalci varovanih prostorov kmetije • poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varstva ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno): • osebni podatki zbrani z video nadzorom se v skladu s sklepom lastnika kmetije o uvedbi video nadzora in pravilnika praviloma ne hranijo, lahko pa se v določenih primerih hranijo največ 45 dni in v posebnih primerih se lahko hranijo največ eno leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki, razen video posnetka, se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: * osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve in pravosodnim organom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa lastnika kmetije o uvedbi izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora na kmetiji ŠKAPER, Vaneča 80, 9201 Puconci ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo )
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam