Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ODVETNICA JASMINA GRIČNIK
Sedež ali naslov: Celjska cesta 5
Poštna številka: 3310
Kraj: Žalec
Matična številka: 1288083000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Katalog seznama strank po abecednem redu strank,ki se vodi ročno

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZČNE OSEBE, PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za osebne potrebe odvetniške pisarne!
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Katalog seznama strank po abecednem redu strank,ki se vodi ročno A) V katalog seznama strank po abecednem redu,se vpisuje ime in priimek vsake posamezne stranke, B) naslov vsake posamezne stranke C) ime in priimek nasprotne stranke D) naslov nasprotne stranke E) predmet spora F) opravilna številka spisa G) datum vknjižbe spisa H) datum arhiviranja spis Ta evidenca podatkov se obdeluje za interno obdelavo in se uporablja za potrebe odvetnice Jasmine Gričnik in ni povezana z nobeno drugo zbirko podatkov iz uradnih evidenc ali javnih knjig. Podatki iz te zbirke podatkov se ne iznašajo iz sedeža pisarne odvetnice Jasmine Gričnik. Podatki se vodijo ročno in se hranijo v zaklenjeni omari. Za to zbirko podatkov je zadolžena tajnica v odvetniški pisarni Muhovic Alenka. S to zbirko podatkov se smejo seznaniti vsi zaposleni v odvetniški pisarni. Varovanje osebnih podatkov iz kataloga zbirk, varovanje zbirk osebnih podatkov in njihovo hrambo, ter njihovo uničevanje , vsebuje Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,ki ga je odvetnica sprejela 29.12.2006.
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vodijo se ročno in se hranijo v zaklenjeni omari. Zbirka osebnih podatkov - je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika. Obdelava osebnih podatkov - pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Katalog seznama strank,ki se vodi ročno

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE, PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za osebne potrebe odvetniške pisarne.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Katalog seznama strank,ki se vodi ročno: A) Ta katalog osebnih podatkov obsega tekočo številko vpisa stranke B) seznam strank ( ime in priimek stranke) C) naslov stranke,ki ga posreduje stranka sama D) ime in priimek nasprotne stranke E) naslov nasprotne stranke ,ki ga posreduje odvetnikova stranka F) predmet spora G) opravilno številko zadeve, pod katero je vknjižen primer Ta evidenca podatkov se obdeluje za interno obdelavo in se uporablja za potrebe odvetnice Jasmine Gričnik in ni povezana z nobeno drugo zbirko podatkov iz uradnih evidenc ali javnih knjig. Podatki iz te zbirke podatkov se ne iznašajo iz sedeža pisarne odvetnice Jasmine Gričnik. Podatki se vodijo ročno in se hranijo v zaklenjeni omari. Za zbirko podatkov vodenja osebnih je zadolžena in odgovorna tajnica v odvetniški pisarni Muhovic Alenka. S to zbirko osebnih podatkov se smejo seznaniti vsi zaposleni v odvetniški pisarni. Varovanje osebnih podatkov iz kataloga zbirk, varovanje zbirk osebnih podatkov in njihovo hrambo, ter njihovo uničevanje , vsebuje Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,ki ga je odvetnica sprejela 29.12.2006.
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vodijo se ročno in se hranijo v zaklenjeni omari! Zbirka osebnih podatkov - je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika. Obdelava osebnih podatkov - pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Katalog evidence zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE PRAVNE OSEBE SAMOSTOJNI PODJETNIKI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za osebne potrebe odvetniške pisarne!
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: V katalogu evidence zaposlenih se zbirajo naslednji podatki za vsakega posameznega zaposlenega delavca: A) Ime in priimek zaposlenega, B) enotna matična številka zaposlenega C) davčna številka zaposlenega D) stalno prebivališče zaposlenega E) nastop dela pri delodajalcu- odvetnici F) delovno mesto,ki ga delavec opravlja Ta evidenca podatkov se obdeluje za interno obdelavo in se uporablja za potrebe odvetnice Jasmine Gričnik in ni povezana z nobeno drugo zbirko podatkov iz uradnih evidenc ali javnih knjig. Podatki iz te zbirke podatkov se ne iznašajo iz sedeža pisarne odvetnice Jasmine Gričnik. Podatki se vodijo ročno in se hranijo v zaklenjeni omari. Za to zbirko vodenja osebnih podatkov je zadolžena odgovorna odvetnica Jasmina Gričnik. Varovanje osebnih podatkov iz kataloga zbirk, varovanje zbirk osebnih podatkov in njihovo hrambo, ter njihovo uničevanje , vsebuje Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,ki ga je odvetnica sprejela 29.12.2006.
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vodijo se ročno in se hranijo v zaklenjeni omari. Zbirka osebnih podatkov - je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika. Obdelava osebnih podatkov - pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Katalog seznama oporok v hrambi

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE, PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za osebne potrebe odvetniške pisarne.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Katalog seznama oporok v hrambi A) V katalog se vpiše ime in priimek oporočitelja, B ) naslov oporočitelja B) datum zapisa oporoke C) datum izročitve oporoke pristojnemu sodišču Ta evidenca podatkov se obdeluje za interno obdelavo in se uporablja za potrebe odvetnice Jasmine Gričnik in ni povezana z nobeno drugo zbirko podatkov iz uradnih evidenc ali javnih knjig. Podatki iz te zbirke podatkov se ne iznašajo iz sedeža pisarne odvetnice Jasmine Gričnik. Podatki se vodijo ročno in se hranijo v zaklenjeni omari. Za zbirko teh osebnih podatkov je zadolžena tajnica v odvetniški pisarni Muhovic Alenka. S to zbirko podatkov se smejo seznaniti vsi zaposleni v odvetniški pisarni. Varovanje osebnih podatkov iz kataloga zbirk, varovanje zbirk osebnih podatkov in njihovo hrambo, ter njihovo uničevanje , vsebuje Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,ki ga je odvetnica sprejela 29.12.2006.
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vodijo se ročno in se hranijo v zaklenjeni omari. Zbirka osebnih podatkov - je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika. Obdelava osebnih podatkov - pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Katalog zbirke prejetega in oddane dopisa

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE, PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za osebne potrebe odvetniške pisarne!
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Katalog zbirke prejetega in oddane dopisa A) Zbirka kataloga obsega naslovnika ) za pošiljke,ki se oddajajo): - ime, priimek in naslovnika - kdo pošilja dopis - datum dopisa - tekočo zaporedno številko, pod katero je dopis knjižen - kratka oznaka vsebine vloge B) Zbirka kataloga obsega pošiljatelja: - ime in priimek - naslov pošiljatelja - datum dopisa - kratka oznaka vsebine vloge - tekočo zaporedno številko, pod katero je dopis knjižen Ta evidenca podatkov se obdeluje za interno obdelavo in se uporablja za potrebe odvetnice Jasmine Gričnik in ni povezana z nobeno drugo zbirko podatkov iz uradnih evidenc ali javnih knjig. Podatki iz te zbirke podatkov se ne iznašajo iz sedeža pisarne odvetnice Jasmine Gričnik. Podatki se vodijo ročno in se hranijo v zaklenjeni omari. Za zbirko podatkov je odgovorna tajnica v odvetniški pisarni Muhovic Alenka. S to zbirko podatkov se smejo seznaniti vsi zaposleni v odvetniški pisarni. Varovanje osebnih podatkov iz kataloga zbirk, varovanje zbirk osebnih podatkov in njihovo hrambo, ter njihovo uničevanje , vsebuje Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,ki ga je odvetnica sprejela 29.12.2006.
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vodijo se ročno in se hranijo v zaklenjeni omari. Zbirka osebnih podatkov - je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika. Obdelava osebnih podatkov - pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. KATALOG ZBIRKE IZDANIH RAČUNOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE, PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za osebne potrebe odvetniške pisarne!
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: KATALOG ZBIRKE IZDANIH RAČUNOV Zbirka podatkov obsega: - ime in priimek fizične osebe - naslov fizične osebe - ime pravne osebe ali samostojnega podjetnika - sedež pravne osebe ali samostojnega podjetnika - številka računa - datum izdaje računa - znesek računa - datum plačila računa Ta evidenca podatkov se obdeluje za interno obdelavo in se uporablja za potrebe odvetnice Jasmine Gričnik in ni povezana z nobeno drugo zbirko podatkov iz uradnih evidenc ali javnih knjig. Podatki iz te zbirke podatkov se ne iznašajo iz sedeža pisarne odvetnice Jasmine Gričnik. Podatki se vodijo ročno in se hranijo v zaklenjeni omari. Za zbirko teh podatkov je zadolžena Muhovic Alenka. S to zbirko podatkov se smejo seznaniti vsi zaposleni v odvetniški pisarni odvetnice . Varovanje osebnih podatkov iz kataloga zbirk, varovanje zbirk osebnih podatkov in njihovo hrambo, ter njihovo uničevanje , vsebuje Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,ki ga je odvetnica sprejela 29.12.2006.
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vodijo se ročno in se hranijo v zaklenjeni omari. Zbirka osebnih podatkov - je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika. Obdelava osebnih podatkov - pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. KATALOG EVIDENCE O STRANKAH, POSLOVNIH RAZMERJIH IN TRANSAKCIJAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): /
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: FIZIČNE OSEBE, PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNI PODJETNIKI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za osebne potrebe odvetniške pisarne!
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: KATALOG EVIDENCE O STRANKAH, POSLOVNIH RAZMERJIH IN TRANSAKCIJAH po 8. členu Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki vsebuje : 1. osebno ime, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva fizične osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, oziroma firma, naslov in sedež ter matična številka pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in za katerega odvetnik, odvetniška družba ali notar opravlja storitve; 2. osebno ime, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva zakonitega zastopnika, ki za osebo iz prve točke tega odstavka vzpostavi trajno poslovno razmerje ali opravi transakcijo; 3. osebno ime, stalno prebivališče, datum in kraj rojstva pooblaščene osebe, ki za osebo iz 1. točke tega odstavka opravi transakcijo; 4. podatki iz 15. točke prvega odstavka tega člena v zvezi s pravno osebo, za katero odvetnik, odvetniška družba ali notar opravlja storitve; 5. namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke; 6. datum sklenitve poslovnega razmerja; 7. datum izvedbe transakcije; 8. znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija; 9. namen transakcije ter osebno ime in prebivališče oziroma firma in sedež osebe, ki ji je transakcija namenjena; 10. način izvedbe transakcije; 11. podatki o izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije; Za vodenje te evidence je odgovorna Muhovic Alenka. Ta evidenca je dostopna odvetniku Andreju Janežiču, zaposlenem pri odvetnici Jasmini Gričnik in Jasmini Gričnik. Varovanje osebnih podatkov iz kataloga zbirk, varovanje zbirk osebnih podatkov in njihovo hrambo, ter njihovo uničevanje , vsebuje Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,ki ga je odvetnica sprejela 29.12.2006.
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vodijo se ročno in se hranijo v zaklenjeni omari. Zbirka osebnih podatkov - je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika. Obdelava osebnih podatkov - pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam