Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Matic Munc
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Akcija! Psihosocialno svetovanje Matic Munc s. p.
Sedež ali naslov: Ciril Metodov trg 19
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 3462480000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank podjetja Akcija! Psihosocialno svetovanje Matic Munc s. p.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna, pisna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke podjetja Akcija! Psihosocialno svetovanje Matic Munc s. p., ki se prostovoljno vključijo v svetovalni ali psihoterapevtski proces ali v projekt svetovanja na področju socialnega varstva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe svetovalnega ali psihoterapevtskega procesa, ali projekta svetovanja na področju socialnega varstva, za obveščanje strank o določitvi terminov in ostalih pomembnih zadevah.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let oziroma do doseženega cilja svetovalnega ali psihoterapevtskega procesa oziroma do doseženega cilja svetovanja na področju socialnega varstva ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, Spol, Starost, Stalni ali začasni naslov, Telefonska številka, Elektronski naslov, Datum obiska Podatki o spolnosti – podatki se zbirajo kadar je to potrebno in ne pri vseh strankah, Podatki o zdravstvenem stanju in jemanju zdravil – podatki se zbirajo kadar je to potrebno in ne pri vseh strankah, Družinska anamneza – podatki se zbirajo kadar je to potrebno in ne pri vseh strankah, Podatki o postopkih na Centrih za socialno delo, Sodiščih, Tožilstvu in Policiji – podatki se zbirajo kadar je to potrebno in ne pri vseh strankah.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni pisni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci osebnih podatkov se hranijo v varovanem prostoru. V delovnem času in izven njega je nepooblaščenim osebam dostop onemogočen. Izven delovnega časa se pisarna zaklepa. Podatki so shranjeni v ognjevarni omari, ki se zaklepa s ključavnico. Računalnik, ki vsebuje podatke, je v istem prostoru in je zavarovan z geslom. Nepooblaščene osebe nimajo dostopa do ključev in gesla računalnika. Postopke in ukrepe za zavarovanje določa interni Pravilnik o zavarovanju, ki ga je dne 10. 11. 2011 izdal lastnik in odgovorna oseba podjetja Akcija! Matic Munc s. p.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam