Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
Sedež ali naslov: Neubergerjeva 7
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5951682000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca članov Društva.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o društvih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Člani Društva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti Društva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, telefonska številka, elektronski naslov, status, datum včlanitve.
 • Uporabniki zbirke: YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 09.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca uporabnikov Neodvisnega življenja hendikepiranih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o društvih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki Neodvisnega življenja hendikepiranih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti Društva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, datum rojstva, telefonska številka, elektronski naslov, status, datum vstopa v program, naslov nudenja asistence, obseg potrebne asistence, stanovanjske razmere, druge oblik pomoči, ki jih koristi uporabnik/ca.
 • Uporabniki zbirke: YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 09.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca zaposlenih in zunanjih sodelavcev programov Društva.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o društvih.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in zunanji sodelavci programov Društva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje dejavnosti Društva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefonska številka, mobilni telefon, elektronska pošta, davčna številka, številka transakcijskega računa, delovna doba, šolska izobrazba, invalidnost, podatki o družinskih članih in zavarovanih osebah, podatki o opravljenih delovnih obveznostih, podatki o rednem in izrednem dopustu, porodniški dopust, podatki o odsotnosti z dela zaradi bolezni, podatki o disciplinski obravnavi in ukrepih, relacija prevoza, datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, podatki o napredovanju.
 • Uporabniki zbirke: YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 09.05.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam