Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Ivan Backović
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Trg svobode 18 a
Naziv ali firma: ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ BACKOVIĆ IVAN S.P.
Sedež ali naslov: Trg svobode 18 a
Poštna številka: 2390
Kraj: Ravne na Koroškem
Matična številka: 1455036000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in drugi relevantni zakoni in podzakonski predpisi s tega področja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • Uporabniki protetičnih in drugih zobozdravstvenih storitev – fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • Zaradi izpolnitve pogodbenih
 • Rok hrambe (neobvezno): v skladu z zakonom.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, starost, spol,naslov, kontaktni podatki, vrsta storitve oz. vrsta protetične storitve; • vpogled oz. podatki iz kartice zdravstvenega zavarovanja
 • Uporabniki zbirke: • pacienti – naročniki storitev sami • zobozdravniki oz. izvajalci zobozdravstvene dejavnosti, ZZZS, zavarovalnice, …. Laboratorij v kateri se opravlja registrirana protetična dejavnost mora varovati kot tajnost podatke o osebah, dejstvih oziroma bolezenskih stanjih,diagnozah, terapijah …, o naročnikih, o pacientih, ,razen v kolikor iz volje naročnika ne izhaja kaj drugega. Predpisi s področja zdravstvene zakonodaje in upravnih postopkih določajo, kdaj in v kakšnem obsegu je izvajalec dejavnosti dolžan dati podatke iz prejšnjega odstavka ZZZS oz. drugemu pristojnemu državnemu organu oz. upravičencem. Dolžnost iz prvega odstavka tega člena poleg nosilca dejavnosti veže tudi osebe, zaposlene v laboratoriju..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo s postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, ki so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov. Podatki se nahajajo v imenikih ter bazah podatkov, ki jih izvajalec vodi v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju , Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja ter ostalimi relevantnimi predpisi, ki se nanašajo na samo izvajano dejavnost. Tehnično lahko do podatkov v arhivu in bazah podatkov dostopajo samo izvajalec dejavnosti in ostali zaposleni pri opravljanju svojih del in nalog v zvezi s storitvami in ostali zaposleni , v soglasju z nosilcem dejavnosti tudi naročnik storitve - terapevt. Vsak zaposleni se s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi zaveže tudi k varovanju poslovne skrivnosti in zaupnosti ter varovanju informacij.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami oz. se le v primeru, v kolikor to nalaga zakon.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam