Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Odvetnica Bogdana Žigon
Sedež ali naslov: Trdinova ulica 5
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1299298000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, 94/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so podelile pooblastilo za zastopanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti, za zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo do izpolnitve pogodbene obveznosti (do zaključka zadeve) oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oziroma skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, EMŠO, naziv podjetja, sedež podjetja, telefonske številke - mobilne, št. faksa, naslov elektronske pošte, matične številke, davčne številke, številka TRR, podatki o pravdnih sporih, podatki o nepravdnih sporih, podatki o upravnih sporih, podatki o dedovanju, podatki pridobljeni s strani sodnih izvedencev, podatki iz sodnih spisov, upravnih spisov, ki jih dobim s strani naših strank v zadevah, ki jih zastopam ter sodišč in organov. Podatki o posameznih strankah se razlikujejo glede na naravo zadeve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Spisi se hranijo v odvetniški pisarni, v omarah (v zaklenjenih prostorih), do katerih imajo dostop le zaposleni. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo v računalniškem sistemu in na CD-jih (v zaklenjenih prostorih – v odvetniški pisarni). Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega. Končane zadeve se v originalu vrnejo strankam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca nasprotnih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, 94/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na dolžnike, tožene oziroma nasprotne stranke v razmerju do pooblastiteljev kot fizičnih ali pravnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za opravljanje odvetniške dejavnosti in za učinkovito zastopanje strank pred sodišči in drugimi državnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo do izpolnitve pogodbene obveznosti (do zaključka zadeve) oziroma do preklica osebne privolitve posameznika oziroma skladno s 14. členom Zakona o odvetništvu.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, EMŠO, naziv podjetja, sedež podjetja, telefonske številke - mobilne, št. faksa, naslov elektronske pošte, matične številke, davčne številke, številka TRR, lastništvo premičnin in nepremičnin, podatki o pravdnih sporih, podatki o nepravdnih sporih, podatki o upravnih sporih, podatki pridobljeni s strani sodnih izvedencev, podatki iz sodnih spisov, upravnih spisov. Podatki o posameznih strankah se razlikujejo glede na naravo zadeve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni in elektronski obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v spisu, ki se nanaša na posamezno stranko. Spisi se hranijo v odvetniški pisarni, v omarah (v zaklenjenih prostorih), do katerih imajo dostop le zaposleni. V elektronski obliki se osebni podatki hranijo v računalniškem sistemu in na CD-jih (v zaklenjenih prostorih – v odvetniški pisarni). Dostop do računalniškega sistema je mogoč le preko posamezne računalniške enote in preko osebnega gesla zaposlenega. Končane zadeve se v originalu vrnejo strankam.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, 94/2007).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za namene delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo za čas trajanja delovnega razmerja. Nekatere vrste osebnih podatkov o zaposlenih se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Osebe, ki imajo dostop do osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, rojstni podatki, podatki o izobrazbi, osebni dohodek, letni dopusti in ostali prosti dnevi, bolniški staž, številka osebnih računov ter ostali osnovni podatki potrebni za delovno razmerje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v odvetniški pisarni v okviru delovnega procesa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v pisni obliki skladno s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov. Osebni podatki v pisni obliki se hranijo v omarah (v zaklenjenih prostorih odvetnike pisarne), do katerih imajo dostop le zaposleni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam