Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavod, Skupek modro-aktivnih, Koper
Sedež ali naslov: Vojkovo nabrežje 23
Poštna številka: 6000
Kraj: Koper
Matična številka: 3894657000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca Kluba Joge Smeha Koper

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebne podatke se vodi za vse uporabnike – fizične osebe, ki obiščejo organizirane vaje joge smeha ali pravne osebe, ki naročijo jogo smeha za svoje zaposlence. Posameznik v klubu je lahko vsakdo, ki se želi sprostiti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo in za izdelavo analiz, ki služijo različnim strategijam organizatorjem razvijalcem politike joge smeha v vsakdanjem življenju v okviru podjetja Zavoda, Skupek modro-aktivnih, Koper.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Telefonsko številko posameznika 2. Rojstni datum 3. Ime in priimek 4. Naslov stalnega bivališča 5. e-mail
 • Uporabniki zbirke: Voditelji joge smeha in partnerji na podlagi pogodbenega sodelovanja lahko samo preko Zavoda Skupek modro-aktivnih, Koper in podjetja 4eGenus d.o.o. pošiljajo obvestila posameznikom v klubu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Z osebnimi podatki posameznikov znotraj registriranih uporabnikov lahko upravlja Eva Kaja Morgan v skladu z internim pravilnikom Zavoda – Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov - izdelan na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ULRS 86/04, 113/05 in 67/2007) in drugi na podlagi pooblastila ter podpisa izjave, da bodo s podatki ravnali skrbno. Opis zavarovanja: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Eva Kaja Morgan
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca registriranih uporabnikov ePublike

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebne podatke se vodi za vse uporabnike, ki se prijavijo oz. registrirajo na spletno mesto ePublika.si na podlagi izpolnitve obrazca za registracijo na spletnem mestu www.ePublika.si. Uporabniki so lahko fizične in pravne osebe. Posamezen uporabnik je l
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za interno uporabo in za izdelavo marketinških analiz, ki služijo različnim marketinškim strategijam organizatorjem dogodkov, uporabnikom ePublike in razvijalcem politike spletnega mesta ePublika.si v okviru podjetja 4eGenus d.o
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Telefonsko številko posameznika 2. Rojstni datum 3. Psevdonim 4. Kratek opis sebe 5. Ime in priimek 6. Naslov stalnega bivališča 7. e-mail 8. Status – stan 9. Počutje 10. Hobiji in interesne dejavnosti
 • Uporabniki zbirke: Podjetja in partnerji na podlagi pogodbenega sodelovanja lahko samo preko Zavoda Skupek modro-aktivnih, Koper in podjetja 4eGenus d.o.o. pošiljajo obvestila posameznikom v klubu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Z osebnimi podatki posameznikov znotraj registriranih uporabnikov epublike lahko upravlja Eva Kaja Morgan v skladu z internim pravilnikom – Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov - izdelan na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ULRS 86/04, 113/05 in 67/2007) in drugi na podlagi pooblastila ter podpisa izjave, da bodo s podatki ravnali skrbno. Opis zavarovanja: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Eva Kaja Morgan
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam