Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): Poredoš Nada
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Kurilko Poredoš Nada s.p.
Sedež ali naslov: Brezovci 69 A
Poštna številka: 9201
Kraj: Puconci
Matična številka: 3759458000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEONADZOR zajema območja in prostore obratovalnice: Zunanja kamera: parkirišče in vhod v gostinski lokal Notranje kamere: Gostinski lokal 2. kameri in prehod za točilnim pultom v smeri pisarne-vhoda za osebje 1. Kamera.

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS št. 86/2004 in 67/2007 ) • Sklep direktorice – samostojne podjetnice o uvedbi video nadzornega nadzora v prostorih zavoda na lokaciji poslovalnice. • Pravilnik o načinu izvajanja video n
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci v obratovalnici - obiskovalci obratovalnice-stranke, poslovni partnerji in drugi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varstva ljudi- gostovi in premoženja, varstva osebnih podatkov v obratovalnici, varstva pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): • osebni podatki zbrani z video nadzorom se v skladu s sklepom samostojne podjetnice o uvedbi video praviloma hranijo 40 dni .• v posebnih primerih se lahko hranijo največ eno leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki, razen video posnetka, se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: * osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve, odvetniku in sodišču.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Pravilnika samostojne podjetnice o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v poslovalnici BAR KURILKO, Brezovci 37, 9201 Puconci ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo). Objekt na naslovu Brezovci 37, 9201 Puconci je varovan s proti vlomnim alarmnim sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam