Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: 4eGenus d.o.o.
Sedež ali naslov: Vojkovo nabrežje 23
Poštna številka: 6004
Kraj: Koper
Matična številka: 3653196000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Badmob in Astro/Tarot klub

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebne podatke se vodi za vse uporabnike, ki se prijavijo v SMS klub na podlagi nakupa vsebin iz Badmob in Astro/Tarot kluba. Vsebine so namenjene mobilni zabavi. Med njimi sodijo: ozadja, animacije, Java igre in druge zabavne aplikacije. Podatki se zbira
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdelavo novih vsebin primerne za ciljno publiko – interno rabo podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Telefonska številko posameznika, na podlagi katere postane član Badmob in Astro/Tarot kluba.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v podjetju 4eGenus.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Z osebnimi podatki posameznikov v klubu operirata le Uroš Maklič in Eva Kaja Morgan v skladu z internim pravilnikom – Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov - izdelan na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ULRS 86/04, 113/05 in 67/2007). Opis zavarovanja je podrobno opisan v Priloženem Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov 4eGenus.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: imamo sedež v Sloveniji
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Vseslovenski Klub

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebne podatke se vodi za vse uporabnike, ki se prijavijo v SMS klub na podlagi različnih nagradnih iger, kvizov, glasovanj, prijav na obveščanje in drugih podobnih akcij, katere organizirajo različna podjetja v sodelovanju s podjetjem 4eGenus d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izdelavo marketinških analiz, ki služijo različnim marketinškim strategijam v dobrobit podjetij in samih potrošnikov oz. uporabnikov Vseslovenskega kluba.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Telefonsko številko posameznika, na podlagi katere postane član Vseslovenskega kluba Po potrebi na podlagi poziva in če posameznik želi izdati: 2. Rojstni datum 3. Davčna številka 4. Matična številka 5. Ime in priimek 6. Naslov stalnega bivališča 7. e-mail
 • Uporabniki zbirke: Podjetja in partnerji na podlagi pogodbenega sodelovanja lahko samo preko 4eGenusa pošiljajo obvestila posameznikom v klubu. V primeru izvajanja žreba za sodelujoče v nagradnih igrah bodo seznanjeni z bazo mobilnih številk, ki so sodelovale v nagradni igri in z ostalimi osebnimi podatki, ki so potrebni da se nagrada dodeli.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Z osebnimi podatki posameznikov v Vseslovenskem klubu operirata le Uroš Maklič in Eva Kaja Morgan v skladu z internim pravilnikom – Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov - izdelan na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ULRS 86/04, 113/05 in 67/2007). Opis zavarovanja: Računalniška oprema, na kateri so shranjeni podatki, se nahaja v prostorih, kjer je v in izven delovnega časa nepooblaščenim dostop onemogočen. Prostori se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Podatki se ne izvažajo in podjetje je registrirano v Sloveniji
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam