Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Pekarna Blatnik d.o.o.
Sedež ali naslov: Podgorica 25
Poštna številka: 1312
Kraj: Videm - Dobrepolje
Matična številka: 5394660000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje prijave nezgode-poškode pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, državljanstvo, EMŠO, poklic, ki ga delavec opravlja, datum in ura nezgode, kraj poškodbe, vrsta poškodbe, način poškodbe,
 • Uporabniki zbirke: inšpekorat RS za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se hranijo osebni podatki so izven delovnega časa zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): inšpektorat RS za delo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pekarna Blatnik d.o.o., Podgorica 25, 1312 Videm - Dobrepolje
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izplačilo plače, posredovanje podatkov AJPES-u in DURS-u
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, matična, davčna, TRR, EMŠO, delovna doba, finančni podatki
 • Uporabniki zbirke: AJPES, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se hranijo osebnih podatkov so zaklenjeni, ključ pa ima odgovorna oseba
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): AJPES, DURS
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pekarna Blatnik d.o.o., Podgorica 25, 1312 Videm -Dobrepolje
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o registraciji delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje evidence delovnih ur, obračun plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum pričetka dela
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo znotraj informacijskega sistema. V sistemu pa je za dostop avtorizirana odgovorna oseba
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pekarna Blatnik d.o.o., Podgorica 25, 1312 Videm - Dobrepolje
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava, kraj in datum rojstva, državljanstvo, pokli, izobrazba, delovna doba, TRR,
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, ZRSZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se hranijo osebni podatki so zaklenjeni, ključ pa ima samo odgovorna oseba.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ZZZS, ZPIZ, ZRSZ
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pekarna Blatnik d.o.o., Podgorica 25, 1312 Videm - Dobrepolje
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca članov kartice zvestobe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Trženje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-mail, spol, datum rojstva, status, število družinskih članov, izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se hranijo v podatki, se izven delovnega časa zaklepajo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Pekarna Blatnik d.o.o. Podgorica 25 1312 Videm - Dobrepolje
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam