Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ETIKA-R, d.o.o.
Sedež ali naslov: Celjska cesta 7
Poštna številka: 3250 Rogaška Slatina
Kraj: Rogaška Slatina
Matična številka: 3457010000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Podatki o iskalcih dela, ki se jih kot kandidate posreduje potencialnemu delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 94/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo z namenom posredovanja kandidatov za delo potencialnemu delodajalcu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po prenehanju uporabe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki, ki imajo dostop do osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov, telefon, GSM, e-naslov, stopnja izobrazbe, poklic, posebna znanja in kompetence, podatki o zaposlitvi, delovne izkušnje, podatku o prijavi na Zavodu za zaposlovanje, podatki o želeni zaposlitvi in ostali osebni podatki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki so v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop samo pooblaščene osebe. Osebni podatki, ki so shranjeni v elektronski obliki, so shranjeni v računalniku, ki je zaščiten z geslom. Dostop do računalnika imajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Podatki o osebah, ki se jih v okviru zagotavljanja dela, posreduje drugemu delodajalcu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 94/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe posredovane drugemu delodajalcu za zagotavljanje dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namen delovnega razmerja in za namen zagotavljanja dela drugemu delodajalcu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki, ki imajo dostop do osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, telefon, GSM, e-naslov, št. TRR, davčna št. EMŠO, podatki o državljanstvu, stopnja izobrazbe, poklic, posebna znanja in kompetence, delovne izkušnje, podatki o zaposlitvi, podatki o zdravstvenem stanju in bolniških odsotnostih, podatki o plači in ostalih izplačilih, podatki o otrocih in ostalih osebah, ki so zavarovane po tej osebi in ostali osebni podatki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki so v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop samo pooblaščene osebe. Osebni podatki, ki so shranjeni v elektronski obliki, so shranjeni v računalniku, ki je zaščiten z geslom. Dostop do računalnika imajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

3. Podatki o zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 94/2007)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposlene osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namen delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Posamezniki, ki imajo dostop do osebnih podatkov, imajo dostop do celotne zbirke osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, telefon, GSM, e-naslov, št. TRR, davčna št. EMŠO, podatki o državljanstvu, stopnja izobrazbe, poklic, posebna znanja in kompetence, delovne izkušnje, podatki o zaposlitvi, podatki o zdravstvenem stanju in bolniških odsotnostih, podatki o plači in ostalih izplačilih, podatki o otrocih in ostalih osebah, ki so zavarovane po tej osebi in ostali osebni podatki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki, ki so v pisni obliki, so shranjeni v zaklenjenih omarah, do katerih imajo dostop samo pooblaščene osebe. Osebni podatki, ki so shranjeni v elektronski obliki, so shranjeni v računalniku, ki je zaščiten z geslom. Dostop do računalnika imajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam