Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije
Sedež ali naslov: Šmartinska 152
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2346907000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka pooblastil fizičnih oseb

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o avtorski in sorodnih pravicah in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Avtorji, izvajalci in producenti avdiovizualnih del - upravičenci do nadomestil
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic
 • Rok hrambe (neobvezno): za čas trajanja dovoljenja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, kraj in država rojstva, datum rojstva, resident RS, naslov stalnega prebivališča, naslov za dostavo pošte, državljansvto, davčna številka, e-poštni naslov, stacionarni telefon, mobilni telefon, št. os. računa (TRR), status (avtor, izvajalec, film. producent), članstvo v skupščini Zavoda AIPA
 • Uporabniki zbirke: Vodja oddelka percepcija, direktor. Podatki se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori z zbirkami os. podatkov se zakljepajo v delavnem času in izven njega. Dostop samo zaposlenim, navedenim pod točko 9.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni takega zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka avdiovizualnih del

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci - avtorji, izvajalci in filmski producenti avdiovizualih del
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic
 • Rok hrambe (neobvezno): za čas trajanja dovoljenja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: imetnik pravic, zakoniti zastopnik, avtor prvotnega dela, soavtor, avtor prispevka, izvajalec, filmski producent.
 • Uporabniki zbirke: direktor, vodja oddelka reparticija podatki se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori z zbirkami os. podatkov se zakljepajo v delavnem času in izven njega. Dostop samo zaposlenim, navedenim pod točko 9.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ga ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka upravičencev do avdiovozualnih del

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: upravičenci do nadomestil - avtorji, izvajalci in producenti avdiovizualnih del
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic
 • Rok hrambe (neobvezno): za čas trajanja dovoljenja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, kraj in država rojstva, datum rojstva, resident RS, naslov bivališča, pošta, državljanstvo, DŠ, davčni staus, št. os. računa (TRR),
 • Uporabniki zbirke: Vodja oddelka reparticija, računovodstvo, direktor podatki se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori z zbirkami podatkov se zaklepajo v delavnem času in izven njega. Dostop samo zaposlenim, navedenim pod točko 9.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ga ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam