Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VETERINARSKA AMBULANTA JANEŽIČ D.N.O.
Sedež ali naslov: ZA GRADOM 21
Poštna številka: 6000
Kraj: KOPER
Matična številka: 1860518000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca družbenikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: družbeniki - fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti družbenikov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov bivališča, emšo, davčna številka, status družbenika.
 • Uporabniki zbirke: direktor družbe, skladno s pogodbo o sodelovanju računovodski servis, sodišče, ajpes, durs
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. zbirka podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knijgami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. izplačila najemnine fizični osebi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizična oseba ki opravčja dejavnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje pogodbenih obnveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, davčna št., naslov, tel.št., emšo
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe in osebe, ki imajo za to podlago v zakonu ali izrecni osebni privolitvi posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostor v katerem se nahaja zbirka ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. zbirka podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnikov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposlenci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, davčna št., emšo, TRR., naslov bivališča, delovno mesto, šolska izobrazba
 • Uporabniki zbirke: direktor podjetja in skladno s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski servis, ZPIZ, ZZZS,durs
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se predajo v računovodski servis, prostor kjer se zbirka os. podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci naših storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje obveznosti izdajanja računov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov bivačišča
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci našega podjetja in v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju računovodski servis
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki se predajo v računovodski sevis, Prostor v katerem se nahaja zbirka os.podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko se izven delovnega časa zaklepa. zbirka os.pod. se nahaja na računalniškem sistemu, ki je zavarovan z vstopnim geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: evidenca trgovskega blaga in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: poslovanje s poslovnimi partnerji
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna št, tel.št. in TRR
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni zaposlenci našega podjetja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranijo se v registratorjih, zaklenjeni v računovodskem servisu, s kodiranim pristopom v računalniško bazo podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam