Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Umetnostna galerija Maribor
Sedež ali naslov: Strossmayerjeva ulica 6
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5052122000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo - urejanje pravic iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, datum rojstva, EMŠO, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, podatek o TRR, na katerega delavec prejema plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja, št. in datum pogodbe o zaposlitvi, vrsta zaposlitve, delovni čas, št. delavske knjižice, kategorija invalidnosti, delovno mesto in oddelek, delovna doba, družinski člani, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/04), direktorica, kadrovski delavec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, je shranjena na disku osebnega računalnika pri pooblaščeni osebi, zaščitena z geslom. Zaradi varnosti pred izgubo podatkov se ob vsaki spremembi podatkov izvede arhiviranje tudi na izmenljivi disk, ki je prav tako shranjen (zaklenjen) pri pooblaščeni osebi. Personalne mape, ki so sestavni del zbirke osebnih podatkov, so zaklenjene v kovinski ognjevarni omari. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena oseba s področja kadrovskih zadev. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in posebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah zaposlenih in plačilih po avtorskih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Umetnostni galeriji Maribor, sodelavci oziroma izvajalci na podlagi sklenjenih avtorskih pogodb (po določbah zakona o avtorski in sorodnih pravicah)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic iz delovnega razmerja, iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, datum rojstva, EMŠO, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, podatek o TRR, na katerega delavec prejema plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja, št. in datum pogodbe o zaposlitvi, vrsta zaposlitve, delovni čas, št. delavske knjižice, kategorija invalidnosti, delovno mesto in oddelek, delovna doba, družinski člani, administrativne prepovedi in drugi odtegljaji.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/04), direktor zavoda, računovodja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi računalniško, je shranjena na disku osebnega računalnika pri pooblaščeni osebi, zaščitena z geslom. Zaradi varnosti pred izgubo podatkov se ob vsaki spremembi podatkov izvede arhiviranje tudi na izmenljivi disk, ki je prav tako shranjen (zaklenjen) pri pooblaščeni osebi. Personalne mape, ki so sestavni del zbirke osebnih podatkov, so zaklenjene v kovinski ognjevarni omari. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena oseba s področja kadrovskih zadev. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in posebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov rednih obiskovalcev in članov Kluba UGM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki prejemajo obvestila o pedagoških in andragoških delavnicah, otvoritvah razstav in drugih prireditvah, ki jih prireja UGM
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namen pošiljanja rednih obvestil o kulturnih prireditvah, ki jih prireja UGM
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, datum rojstva, telefonska št., elektronska pošta
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v PR in pedagoško andragoškem oddelku
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana z osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka podatkov o članih in uporabnikih knjižnice

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki - člani in uporabniki knjižnice UGM
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namen delovanja knjižnice UGM
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, datum rojstva, telefonska št., elektronska pošta
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v knjižnici UGM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka podatkov o lastnikih umetniških del

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Lastniki in / ali posestniki umetniških del
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namen dokumentiranja, evidentiranja in raziskovanja ob pripravi razstav v UGM
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, naslov, telefonska številka, opis likovnega dela
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v oddelku dokumentacije UGM, kustosi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se nahaja na računalniku, dostop je zaščiten z geslom. Računalnik se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa, nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega. Del zbirke se nahaja v papirni obliki, shranjen v zaklenjeni omari, ki se nahaja v prostoru, ki se izven delovnega časa redno zaklepa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirka ni povezana s osebnimi podatki iz javnih evidenc ter javnih knjig
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam