Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Detektivska agencija Satja, d.n.o.
Sedež ali naslov: Ljubljanska cesta 20
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 3897222000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pogodb o opravljanju detektivskih storitev.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti (Uradni list RS št. 32/94 in 96/02).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe – naročniki detektivskih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje zakonske obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let po izpolnitvi pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov veljajo samo, če zakon tako določa.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime in naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe. Podatki o pogodbi o opravljanju detektivske storitve (zaporedna številka pogodbe, datum sklenitve in datum izpolnitve pogodbe). Podatki o področju zbiranja informacij (navedba področja zbiranja podatkov iz 9. člena tega zakona in opis vsebine detektivske storitve oziroma predmeta pogodbe). Podatki o pooblastilu stranke (zaporedna številka pooblastila, datum, obseg pooblastila). Datum izpolnitve pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Detektivi, administrativni kader detektivske družbe, inšpekcijski organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, v nadaljevanju varovani prostori, so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in po potrebi tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote. Ključev vhodnih protivlomnih vrat ni dovoljeno puščati v ključavnici v vratih z zunanje strani, vsi pa so dolžni za seboj takoj zapreti vhodna vrata poslovnega prostora. V delovnem času morajo biti zaklenjene tiste omare in predali pisalnih miz, kjer se nahajajo v tekoči obdelavi shranjeni nosilci podatkov, po zapustitvi poslovnega prostora pa morajo biti zaklenjene vse omare in pisalne mize, ugasnjeni računalniki in druga strojna oprema, izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni pa tisti nosilci, kjer se podatki obdelujejo. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje v prostoru poslovnega sekretarja, omare pa morajo biti ves čas zaprte. V prostoru, kjer se nahaja delovni prostor za detektive, je potrebno po končanem delu vse listine in druge nosilce, ki vsebujejo osebne podatke in podatke, ki jih detektiv obdeluje, shraniti v trezor, ki mora biti po vsakem posegu vanj takoj zaklenjen. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 20.01.2011 izdala Detektivska agencija Satja, Bizjak & Rat Škrabar, d.n.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zbranih informacij.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti (Uradni list RS št. 32/94 in 96/02).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so predmet naročila detektivske storitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zavarovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in drugimi organi, ki odločajo o teh pravicah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbe o opravljanju detektivske storitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov veljajo samo, če zakon tako določa.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Področje zbiranja informacij, podatki o posamezni informaciji; podatki o posamezniku (ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča); podatki o pravni osebi (firma in sedež pravne osebe); drugi podatki o posamezni informaciji.
 • Uporabniki zbirke: Naročniki detektivskih storitev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, v nadaljevanju varovani prostori, so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in po potrebi tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote. Ključev vhodnih protivlomnih vrat ni dovoljeno puščati v ključavnici v vratih z zunanje strani, vsi pa so dolžni za seboj takoj zapreti vhodna vrata poslovnega prostora. V delovnem času morajo biti zaklenjene tiste omare in predali pisalnih miz, kjer se nahajajo v tekoči obdelavi shranjeni nosilci podatkov, po zapustitvi poslovnega prostora pa morajo biti zaklenjene vse omare in pisalne mize, ugasnjeni računalniki in druga strojna oprema, izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni pa tisti nosilci, kjer se podatki obdelujejo. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje v prostoru poslovnega sekretarja, omare pa morajo biti ves čas zaprte. V prostoru, kjer se nahaja delovni prostor za detektive, je potrebno po končanem delu vse listine in druge nosilce, ki vsebujejo osebne podatke in podatke, ki jih detektiv obdeluje, shraniti v trezor, ki mora biti po vsakem posegu vanj takoj zaklenjen. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 29.06.2007 izdala Detektivska agencija RaF.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca naznanjenih kaznivih dejanj.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zakonska podlaga
 • Rok hrambe (neobvezno): Pet let po vnosu podatkov o naznanitvi kaznivega dejanja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov veljajo samo, če zakon tako določa.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o naznanitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (naslovnik sporočila, datum sporočila); znani podatki o kaznivem dejanju.
 • Uporabniki zbirke: nadzorni organi, naročniki in detektivi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, v nadaljevanju varovani prostori, so varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in po potrebi tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Dostop je mogoč le v rednem delovnem času, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja vodje organizacijske enote. Ključev vhodnih protivlomnih vrat ni dovoljeno puščati v ključavnici v vratih z zunanje strani, vsi pa so dolžni za seboj takoj zapreti vhodna vrata poslovnega prostora. V delovnem času morajo biti zaklenjene tiste omare in predali pisalnih miz, kjer se nahajajo v tekoči obdelavi shranjeni nosilci podatkov, po zapustitvi poslovnega prostora pa morajo biti zaklenjene vse omare in pisalne mize, ugasnjeni računalniki in druga strojna oprema, izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni pa tisti nosilci, kjer se podatki obdelujejo. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo pravice vpogleda vanje v prostoru poslovnega sekretarja, omare pa morajo biti ves čas zaprte. V prostoru, kjer se nahaja delovni prostor za detektive, je potrebno po končanem delu vse listine in druge nosilce, ki vsebujejo osebne podatke in podatke, ki jih detektiv obdeluje, shraniti v trezor, ki mora biti po vsakem posegu vanj takoj zaklenjen. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 29.06.2007 izdala Detektivska agencija RaF.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam