Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavod Študentska svetovalnica
Sedež ali naslov: Kersnikova 4
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 3655822000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca uporabnikov storitve socialnega svetovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki informacijsko-svetovalnih storitev Zavoda z delovnega področja organizacijske enote socialno svetovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe opravljanja informativno-svetovalnih storitev, za vpogled v preteklo komunikacijo s strankami in za statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki, ki se hranijo v elektronski obliki, se hranijo trajno. Osebni podatki, ki se hranijo v fizični obliki se hranijo pet let od konca koledarskega leta v katerem so bili zbrani.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek uporabniško ime naslov elektronske pošte telefonska številka naslov stalnega/začasnega prebivališča izobrazba datum rojstva EMŠO podatki o študiju premoženjsko stanje zdravstveno stanje podatki o sorodstvenih razmerjih
 • Uporabniki zbirke: Zavod Študentska svetovalnica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, ter ostali nosilci osebnih podatkov, vezani na zbirko, se izven uradnih ur zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do sistemske programske opreme računalnikov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel za avtentifikacijo uporabnikov. Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda Študentska svetovalnica, ki ga sprejme Svet Zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca uporabnikov storitve pravnega svetovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki informacijsko-svetovalnih storitev Zavoda z delovnega področja organizacijske enote pravno svetovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe opravljanja informativno-svetovalnih storitev, za vpogled v preteklo komunikacijo s strankami in za statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki, ki se hranijo v elektronski obliki, se hranijo trajno. Osebni podatki, ki se hranijo v fizični obliki se hranijo pet let od konca koledarskega leta v katerem so bili zbrani.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek uporabniško ime naslov elektronske pošte telefonska številka naslov stalnega/začasnega prebivališča izobrazba datum rojstva EMŠO podatki o študiju premoženjsko stanje zdravstveno stanje podatki o sorodstvenih razmerjih
 • Uporabniki zbirke: Zavod Študentska svetovalnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, ter ostali nosilci osebnih podatkov, vezani na zbirko, se izven uradnih ur zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do sistemske programske opreme računalnikov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel za avtentifikacijo uporabnikov. Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda Študentska svetovalnica, ki ga sprejme Svet Zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca uporabnikov storitve svetovanja za študij v tujini

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki informacijsko-svetovalnih storitev Zavoda z delovnega področja organizacijske enote svetovanje za študij v tujini.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe opravljanja informativno-svetovalnih storitev, za vpogled v preteklo komunikacijo s strankami in za statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki, ki se hranijo v elektronski obliki, se hranijo trajno. Osebni podatki, ki se hranijo v fizični obliki se hranijo pet let od konca koledarskega leta v katerem so bili zbrani.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek uporabniško ime naslov elektronske pošte telefonska številka naslov stalnega/začasnega prebivališča izobrazba datum rojstva EMŠO podatki o študiju
 • Uporabniki zbirke: Zavod Študentska svetovalnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, ter ostali nosilci osebnih podatkov, vezani na zbirko, se izven uradnih ur zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do sistemske programske opreme računalnikov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel za avtentifikacijo uporabnikov. Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda Študentska svetovalnica, ki ga sprejme Svet Zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca opravljenih psihoterapij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci psihoterapij, ki jih izvaja Zavod.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe nemotenega izvajanja psihoterapij, za vpogled v preteklo komunikacijo s strankami in za statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki, ki se hranijo v elektronski obliki, se hranijo trajno. Osebni podatki, ki se hranijo v fizični obliki se hranijo pet let od konca koledarskega leta v katerem so bili zbrani.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek naslov elektronske pošte telefonska številka naslov stalnega/začasnega prebivališča izobrazba datum rojstva EMŠO podatki o študiju premoženjsko stanje zdravstveno stanje podatki o sorodstvenih razmerjih
 • Uporabniki zbirke: Zavod Študentska svetovalnica
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, ter ostali nosilci osebnih podatkov, vezani na zbirko, se izven uradnih ur zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do sistemske programske opreme računalnikov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel za avtentifikacijo uporabnikov. Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda Študentska svetovalnica, ki ga sprejme Svet Zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca prosilcev za nastanitev v Študentski hiši SRCe

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prosilci za nastanitev v okviru projekta Študentska hiša SRCe na naslovu Židovska steza 6, 1000 Ljubljana, v skladu s Pravilnikom Student resource center SRCe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe nemotenega izvajanja projekta Študentska hiša SRCe in za statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki, ki se hranijo v elektronski obliki, se hranijo trajno. Osebni podatki, ki se hranijo v fizični obliki se hranijo pet let od konca koledarskega leta v katerem so bili zbrani.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek naslov elektronske pošte telefonska številka naslov stalnega/začasnega prebivališča izobrazba datum rojstva EMŠO podatki o študiju premoženjsko stanje zdravstveno stanje podatki o sorodstvenih razmerjih davčna številka fotokopija osebnega dokumenta podatki o invalidnosti podatki s katerimi oseba izkazuje težke osebne razmere
 • Uporabniki zbirke: Zavod Študentska svetovalnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, ter ostali nosilci osebnih podatkov, vezani na zbirko, se izven uradnih ur zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do sistemske programske opreme računalnikov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel za avtentifikacijo uporabnikov. Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda Študentska svetovalnica, ki ga sprejme Svet Zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca uporabnikov storitve m2

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki storitve Zavoda m2.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe nemotenega izvajanja projekta m2 v okviru katerega se posreduje oglase o oddajanju nepremičnin v najem za bivanje in za statistične namene
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki, ki se hranijo v elektronski obliki, se hranijo trajno. Osebni podatki, ki se hranijo v fizični obliki se hranijo pet let od konca koledarskega leta v katerem so bili zbrani.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek naslov elektronske pošte telefonska številka naslov stalnega/začasnega prebivališča datum rojstva podatki o študiju spol preference glede najema nepremičnine kajenje (da/ne) naslov nepremičnine na katero se nanaša ponudba za oddajanje ostali relevantni podatki o ponudbah za oddajanje nepremičnin
 • Uporabniki zbirke: Zavod Študentska svetovalnica.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, ter ostali nosilci osebnih podatkov, vezani na zbirko, se izven uradnih ur zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop do sistemske programske opreme računalnikov je varovan s sistemom uporabniških imen in gesel za avtentifikacijo uporabnikov. Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda Študentska svetovalnica, ki ga sprejme Svet Zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam