Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): ANTON EDER - DETEKTIV
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EDER ANTON - DETEKTIV
Sedež ali naslov: BRILEJEVA ULICA 002
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 2067323000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. A) Evidence pogodb o opravljanju detektivske dejavnosti, B) evidence zbranih informacij, C) evidence naznanjenih kaznivih dejanj

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: A. Naročnik storitve, oseba o kateri se zbirajo informacije B. Evidenca zbranih informacij C. Evidenca naznanjenih kaznivih dejanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave osebnih podatkov na podlagi sklenjene pogodbe in pooblastila naročnika detektivske storitve na podlagi opredeljenega področja dela v 9. členu Zakona o detektivski dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno): A. 5 let, B. do izpolnitve pogodbe, C. 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A. Identifikacijski podatki o osebi ( ime in priimek, naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe) B. identifikacijski podatki o osebi ( ime in priimek, naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe), podatki o zaposlitvi in poklicu, podatki o prevoznem sredstvu, podatki o lastništvu nepremičnine, podatki o zrakoplovu, podatki o plovilu, podatki o uspešnost in poslovnosti pravnih oseb. C. Identifikacijski podatki o osebi ( ime in priimek, naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe), podatki o kaznivem dejanju, predmeti povezani s kaznivim dejanjem
 • Uporabniki zbirke: Eder Anton - detektiv, Brilejeva ulica 2, 1000 Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: 1. prostori, omare in blagajne v katerih hrani podatke, morajo biti varovani s fizičnimi in/ali tehničnimi sistemi in napravami za varovanje prostorov, s katerimi se preprečuje, omejuje ali nadzira gibanje, samodejno odkriva in javlja nepooblaščena prisotnost ali požar; 2. kadar zapušča svoje delovne prostore, mora zakleniti pisalne mize, omare, blagajne in pisarne, v katerih hranijo podatke; 3. dokumentov ne sme puščati na pisalnih mizah v prisotnosti oseb, ki niso detektivi oziroma njegovi družbeniki; 4. z vsebino podatkov ne sme seznaniti tretjih oseb oziroma oseb, ki niso njegovi družbeniki skladno z zakonom, razen subjektov določenih v drugem odstavku 26.b člena zakona; 5. vzdrževanje in popravila strojne računalniške in druge opreme je dovoljeno samo z vednostjo in ob prisotnosti detektiva oziroma njegovega družbenika; 6. po končani izdelavi dokumentov za stranko mora uničiti pomožno gradivo (npr. testna oziroma vmesna poročila, izračuni, skice za stranko), ki ga je uporabil oziroma ki je nastalo pri izdelavi dokumenta.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam