Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DETEKTIV GREGOR RUS
Sedež ali naslov: CESTA SVOBODE 28
Poštna številka: 4240
Kraj: RADOVLJICA
Matična številka: 2413663000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pogodb o opravljanju detektivskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: podatki o naročniku detektivske storitve (ime, priimek in naslov fizične osebe oziroma firma in sedež prevne osebe)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje detektivske dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o naročniku detektivske storitve (ime, priimek in naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe)podatki o pogodbi o opravljanju detektivske storitve (zaporedna številka pogodbe, datum sklenitve in datum izpolnitve pogodbe); podatki o področju zbiranja informacij (navedba področja zbiranja podatkov iz 9. člena tega zakona in opis vsebine detektivske storitve oziroma predmeta pogodbe); podatki o pooblastilu stranke (zaporedna številka pooblastila, datum, obseg pooblastila); datum izpolnitve pogodbe;
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za notranje zadeve (inšpektorji za zasebno varstvo), Detektivska zbornica Republike Slovenije, osebe na katere se podatki nanašajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanjee osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejoz uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca zbranih informacij

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki o posamezniku, podatki o pravni osebi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje detektivske dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o vrsti zbranih informacij (področje zbiranja informacij, podatki o posamezni informaciji; podatki o posamezniku (ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča); podatki o pravni osebi (firma in sedež pravne osebe); drugi podatki o posamezni informaciji;
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za notranje zadeve (inšpektor za zasebno varstvo), Detektivska zbornica Republike Slovenije, osebe na katere se podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca naznanjenih kaznivih dejanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o detektivski dejavnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Morebitni storilci kaznivih dejanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje detektivske dejavnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o naznanitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (naslovnik sporočila, datum sporočila); znani podatki o kaznivem dejanju.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za notranje zadeve (inšpektor za zasebno varstvo), detektivska zbornica Republike Slovenije, osebe na katere se podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca pooblastil o opravljanju detektivskih storitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki detektivskih storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje detektivske dejavnosti; varstvo pravice posameznika do vpogleda v svoje podatke; izvajanje obveznosti, ki jo upravljavcu nalaga Zakon o detektivski dejavnosti; nadzor nad zakonitostjo dela upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o naročniku detektivske storitve (ime, priimek in naslov fizične osebe oziroma firma in sedež pravne osebe); podatki o pooblastilu o opravljanju detektivske storitve (zaporedna številka pooblastila, datum sklenitve in datum izpolnitve pooblastila); podatki o področju zbiranja informacij (navedba področja zbiranja podatkov iz 26. člena Zakona o detektivski dejavnosti in opis vsebine detektivske storitve oziroma predmeta).
 • Uporabniki zbirke: Upravljavec sme posredovati podatke samo tistim, ki vložijo pisno vlogo in izkažejo pravni interes (ustrezna zakonska osnova, pooblastilo v zakonu), ki daje pravico do vpogleda oziroma s pisno privolitvijo ali zahtevo tistega, na katerega se ti podatki nanašajo. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pristojni inšpekcijski organi in Detektivska zbornica RS (48. člen Zakona o detektivski dejavnosti).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca poročil o opravljenih detektivskih storitvah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, o katerih so se zbirali podatki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje detektivske dejavnosti; varstvo pravice posameznika do vpogleda v svoje podatke (48. člen Zakona o detektivski dejavnosti); izvajanje obveznosti, ki jo upravljavcu nalaga Zakon o detektivski dejavnosti; nadzor nad zakonitostjo dela upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o pooblastilu (številka, datum), na podlagi katerega je bilo izdelano poročilo; podatki o posamezniku (ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča), podatke o pravni osebi (firma in sedež pravne osebe), o kateri so se zbirale informacije; vrste in način uporabljenih upravičenj (razgovor, osebna zaznava, foto in video snemanje, pridobitve informacij iz evidenc)
 • Uporabniki zbirke: Upravljavec sme posredovati podatke samo tistim, ki vložijo pisno vlogo in izkažejo pravni interes (ustrezna zakonska osnova, pooblastilo v zakonu), ki daje pravico do vpogleda oziroma s pisno privolitvijo ali zahtevo tistega, na katerega se ti podatki nanašajo. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pristojni inšpekcijski organi in Detektivska zbornica RS (48. člen Zakona o detektivski dejavnosti).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o ravnanju z osebnimi podatki in o načinu varovanja osebnih podatkov pri opravljanju detektivske dejavnosti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam