Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota
Sedež ali naslov: Trubarjev drevored 4
Poštna številka: 9000
Kraj: Murska Sobota
Matična številka: 5648166700
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. VIDEONADZOR zajema območja in prostore: - vhod za osebje zunanje strani z ulice Štefana Kovača - severna stran objekta ob parku

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: • zaposleni delavci zavodu • koristniki varovanih prostorov zavoda • drugi obiskovalci varovanih prostorov zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: • zagotavljanje potrebne stopnje varstva ljudi in premoženja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • video zapis ( slika ) • datum in čas vstopa in izstopa iz oziroma v prostore nadzorovane z video nadzorom Občutljivi osebni podatki: • občutljivi osebni podatki se ne zbirajo
 • Uporabniki zbirke: * osebni podatki dobljeni s pomočjo video nadzora se ne posredujejo drugim uporabnikom * v posebnih primerih Ministrstvu za notranje zadeve in pravosodnim organom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: * Zavarovanje osebnih podatkov poteka v skladu z določili Sklepa direktorja zavoda o uvedbi izvajanja video nadzora in Pravilnika o načinu izvajanja video nadzora ter vodenju, postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov pridobljenih s pomočjo video nadzora v Zavodu za kulturo, turizem i šport Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota ter ob neposredni in primerni uporabi določil Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list R Slovenije št.: 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ) * Z video nadzorom varovan objekt GLEDALIŠČE Murska Sobota, Štefana Kovača 30, 9000 Murska Sobota je opremljen tudi s proti vlomnimi, protipožarnimi in proti plinskimi alarmnimi napravami oziroma zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): * Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: * Osebni podatki iz kataloga se ne posredujejo zastopniku
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam